top of page
Group 22.png

Ruter Dam

Chefsutvecklings- och mentorprogram för seniora kvinnliga ledare 

Nomineringen till Ruter Dam 2025 är nu stängd. För frågor kontakta marika.lundsten@ruterdam.com  
 

Ruter.png

Ruter Dam är ett chefsutveck­lings- och mentorprogram för seniora kvinnliga chefer. Ruter Dam har funnits i mer än 37 år, 1600 chefer har genomgått programmet och många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt med ett stort affärsfokus.

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i näringslivet där deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer. 

 

nathaniel-shuman-RCrNkWsGIWE-unsplash.jpg

PROGRAMINNEHÅLL RUTER DAM

Seminarier i 6 moduler (20 dagar)

Modul 1: Omvärldsbevakning och fördjupning i Svenskt Näringsliv, Det personliga ledarskapet

Modul 2: Digital transformation, innovation och strategiskt ledarskap

Modul 3: Perspektiv på makt och genusmedvetet ledarskap 

Modul 4: Hållbarhet och styrelsearbete

Modul 5: Global utblick - hot och möjligheter

Samt uppstartsmöten 

Obs. Smärre förändringar kan förekomma under året.

Mentorskap

En intern och en extern företagsledare på högsta nivå mentorerar och utmanar deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag.

Affärsnätverk

Ett starkt affärsnätverk är grunden för att klara med- och motgångar under karriären. Ruter Dam lägger stor vikt vid att skapa ett starkt, tillitsfullt nätverk i den egna årskursen. Efter Ruter Dam-året erbjuds deltagarna medlemskap i Ruter Dams stora affärsnätverk, öppet endast för dem som gått Ruter Dam. Detta professionella nätverk med fokus ”affär” genomför ca 40 aktiviteter om året digitalt samt i Stockholm, Göteborg och Malmö.  Deltagare i Ruter Dam programmet får kostnadsfritt delta i Ruter Dams affärsnätverk under året.

 

Målgrupp och urvalsprocess 

Ruter Dams målgrupp är seniora, kvinnliga chefer på hög nivå i karriären på storbolag. Linjechefer med resultatansvar har företräde. 
Antalet platser är begränsat. Nominering sker via koncernledning / HR. Ruter Dam ansvarar för gruppsammansättningen där målsättningen är att skapa en dynamisk grupp för maximalt erfarenhetsutbyte. Seminarierna genomförs på svenska.

Kostnad och ansökan

Sista ansökningsdag är 13 juni 2024

Antal platser är begränsat och urvalet sker efter att nomineringen har stängt

Pris: 229 000 kr exklusive moms

Datum 2025

Uppstart i mindre grupper: 7-10 januari

Modul 1: 28 -31 januari

Modul 2: 4 -7 mars

Modul 3: 13 - 16 maj

Modul 4: 9 - 12 september

Modul 5: 11-14 november

 

Seminarierna genomförs på kursgård med obligatorisk övernattning

Nomineringen till Ruter Dam 2025 är nu stängd.

Hör gärna av dig till Marika Lundsten (marika.lundsten@ruterdam.com) om du vill ha mer information!

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE OCH MENTORER - RUTER DAM

bottom of page