top of page
Boss Mug
RuterDam_LinkedIn_profilbild_utkast1.png

RUTER DAM
Chefsutvecklings- och Mentorprogram
för seniora kvinnliga ledare 

Med målet att deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag.

Ruter Dam har funnits i mer än 35 år, 1500 kvinnliga chefer har genomgått det ettåriga Chefsutveck­lings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt och med ett stort affärsfokus. Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i näringslivet. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer.

Nomineringen till Spader Ess 2023/2024 är nu öppen. 

Programinnehåll

Seminarier i 6 moduler (20 dagar)

Övergripande ämnen:

Modul 1: Omvärldsbevakning och fördjupning i Svenskt Näringsliv, Det personliga ledarskapet

Modul 2: Digital transformation, innovation och strategiskt ledarskap

Modul 3: Perspektiv på makt och genusmedvetet ledarskap 

Modul 4: Hållbarhet och styrelsearbete

Modul 5: Global utblick - hot och möjligheter

Samt uppstartsmöten 

Obs. Smärre förändringar kan förekomma under året.
 

Affärsnätverk

Ett starkt affärsnätverk är grunden för att klara med- och motgångar under karriären. Ruter Dam lägger stor vikt vid att skapa ett starkt, tillitsfullt nätverk i den egna årskursen. Efter Ruter Dam-året erbjuds deltagarna medlemskap i Ruter Dams stora affärsnätverk, öppet endast för dem som gått Ruter Dam. Detta professionella nätverk med fokus ”affär” genomför ca 40 aktiviteter om året digitalt samt i Stockholm, Göteborg och Malmö.  Deltagare i Ruter Dam programmet får kostnadsfritt delta i Ruter Dams affärsnätverk under året.

 

Mentorskap

En intern och en extern företagsledare på högsta nivå mentorerar och utmanar deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag.

Ruter Dams målgrupp är seniora, kvinnliga chefer på hög nivå i karriären på storbolag. Linjechefer med resultatansvar har företräde. 
Antalet platser är begränsat.
Nominering sker via koncernledning / HR.
Ruter Dam ansvarar för gruppsammansättningen där målsättningen är att skapa en dynamisk grupp för maximalt erfarenhetsutbyte. Seminarierna genomförs på svenska.

Datum 2024: 

Uppstart: 8 -12 januari

Modul 1: 6 - 9 februari

Modul 2: 12 -15 mars

Modul 3: 14 - 17 maj

Modul 4: 10 - 13 september

Modul 5: 12-15 november

 

Seminarierna genomförs på kursgård med obligatorisk övernattning

Sista nomineringsdag är 15 juni 2023

Hör gärna av dig till Marika (marika.lundsten@ruterdam.com) om du vill ha mer information!

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE OCH MENTORER

"Ruter Dam har tagit min förståelse kring Sveriges näringsliv och världsläget till en ny nivå. Jag kan tolka samband och slutsatser vilket hjälpt vårt strategiarbete att bli mer djuplodat. Det har också stärkt mitt ledarskap genom att jag själv kan stå trygg även i turbulenta sammanhang och använda vår organisation smartare för att bygga framåt. De mål jag satte upp innan programmet är överträffade, Ruter Dam har hjälpt mig att lyfta blicken, tänka större och våga mer, något jag även har stor glädje av i mitt självledarskap. Det är också ett värdefullt nätverk och stor källa till inspiration."

Sanna Arnfjorden Wadström, VD Sinf, Ruter Dam 2022

Sanna Arnfjorden Wadström, VD Sinf

”Jag är verkligen glad över att vara mentor i Ruter Dam. För mig är mångfald centralt för att framtidssäkra våra svenska bolag, och Ruter Dam spelar en nyckelroll i detta. Det är fantastiskt att få följa en persons utveckling under programmets gång, och jag uppskattar verkligen de intressanta och personliga diskussionerna, som även ger mig energi och värdefulla inblickar i andra branscher”.

 

Helena Hedblom,
VD & Koncernchef, Epiroc, Extern Mentor i Ruter Dam

Helena Hedblom, VD & Koncernchef, Epiroc
RuterDam_monster_A_webb.jpg
bottom of page