top of page
Boss Mug
RuterDam_LinkedIn_profilbild_utkast1.png

RUTER DAM
Chefsutvecklings- och Mentorprogram
för seniora kvinnliga ledare 

Med målet att deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag.

Ruter Dam har funnits i över 30 år, 1400 kvinnliga chefer har genomgått det ettåriga Chefsutveck­lings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt och med ett stort affärsfokus. Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i näringslivet. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer.

Nomineringen till Spader Ess 2023/2024 är nu öppen. 

Programinnehåll

Seminarier i 6 moduler (20 dagar)

Övergripande ämnen:

Modul 1: Omvärldsbevakning och fördjupning i Svenskt Näringsliv, Det personliga ledarskapet

Modul 2: Digital transformation, innovation och strategiskt ledarskap

Modul 3: Perspektiv på makt och genusmedvetet ledarskap 

Modul 4: Hållbarhet och styrelsearbete

Modul 5: Global utblick - hot och möjligheter

Samt uppstartsmöten
 

Affärsnätverk

Ett starkt affärsnätverk är grunden för att klara med- och motgångar under karriären. Ruter Dam lägger stor vikt vid att skapa ett starkt, tillitsfullt nätverk i den egna årskursen. Efter Ruter Dam-året erbjuds deltagarna medlemskap i Ruter Dams stora affärsnätverk, öppet endast för dem som gått Ruter Dam. Detta professionella nätverk med fokus ”affär” genomför ca 40 aktiviteter om året digitalt samt i Stockholm, Göteborg och Malmö.  Deltagare i Ruter Dam programmet får kostnadsfritt delta i Ruter Dams affärsnätverk under året.

 

Mentorskap

En intern och en extern företagsledare på högsta nivå mentorerar och utmanar deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag.

Ruter Dams målgrupp är seniora, kvinnliga chefer på hög nivå i karriären på storbolag. Linjechefer med resultatansvar har företräde. 
Antalet platser är begränsat.
Nominering sker via koncernledning / HR.
Ruter Dam ansvarar för gruppsammansättningen där målsättningen är att skapa en dynamisk grupp för maximalt erfarenhetsutbyte. Seminarierna genomförs på svenska.

Datum 2023: 

Uppstart: 9 -13 januari

Modul 1: 31 januari - 3 februari

Modul 2: 14 -17 mars

Modul 3: 9 - 12 maj

Modul 4: 5 - 8 september

Modul 5: 7-10 november

 

Seminarierna genomförs på kursgård med obligatorisk övernattning

Sista nomineringsdag är 16 juni 2022

Hör gärna av dig till Marika (marika.lundsten@ruterdam.com) om du vill ha mer information!

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE OCH MENTORER

Jeanette_Jäger.jpg

"Det är inte alltid som allt motsvarar mina förväntningar, men det gjorde Ruter Dams program. Jag har fått en kvalitetsstämpel. Och nätverket är ovärderligt för karriärutveckling, tillgång till information och för att fatta bra beslut. Jag kan snabbt se hur jag ska nå någon speciell person tack vare mina kontakter inom Ruter Dam."

Jeanette Jäger, VD Enento, Ruter Dam 2013

Jeanette Jäger,
VD Enento
Jan-Olof Jacke.jpg

"Jag är glad att få chansen att vara mentor i Ruter Dam. Det är lite som att vi har en "frizon" där vi diskuterar frågor öppnare, friare och från nya vinklar. Kan jag på något sätt använda mina egna erfarenheter för att bidra till personlig utveckling är jag tacksam, dessutom ger det mig energi, nya infallsvinklar och insikt i andra branscher. Det är roligt och utvecklande."

Jan-Olof Jacke,
VD Svenskt Näringsliv, Extern Mentor i Ruter Dam

Jan-Olof Jacke,
VD Svenskt Näringsliv
RuterDam_monster_A_webb.jpg
bottom of page