top of page
Group 22.png

Ruter Dam

Chefsutvecklings- och mentorprogram för seniora kvinnliga ledare

Ruter.png

Ruter Dam är ett chefsutveck­lings- och mentorprogram för seniora kvinnliga chefer. Ruter Dam har funnits i mer än 35 år, 1500 chefer har genomgått programmet och många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt med ett stort affärsfokus.

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i näringslivet där deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer.

nathaniel-shuman-RCrNkWsGIWE-unsplash.jpg

PROGRAMINNEHÅLL RUTER DAM

Seminarier i 6 moduler (20 dagar)

Modul 1: Omvärldsbevakning och fördjupning i Svenskt Näringsliv, Det personliga ledarskapet

Modul 2: Digital transformation, innovation och strategiskt ledarskap

Modul 3: Perspektiv på makt och genusmedvetet ledarskap 

Modul 4: Hållbarhet och styrelsearbete

Modul 5: Global utblick - hot och möjligheter

Samt uppstartsmöten 

Obs. Smärre förändringar kan förekomma under året.
 

Affärsnätverk

Ett starkt affärsnätverk är grunden för att klara med- och motgångar under karriären. Ruter Dam lägger stor vikt vid att skapa ett starkt, tillitsfullt nätverk i den egna årskursen. Efter Ruter Dam-året erbjuds deltagarna medlemskap i Ruter Dams stora affärsnätverk, öppet endast för dem som gått Ruter Dam. Detta professionella nätverk med fokus ”affär” genomför ca 40 aktiviteter om året digitalt samt i Stockholm, Göteborg och Malmö.  Deltagare i Ruter Dam programmet får kostnadsfritt delta i Ruter Dams affärsnätverk under året.

 

Mentorskap

En intern och en extern företagsledare på högsta nivå mentorerar och utmanar deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag.

Ruter Dams målgrupp är seniora, kvinnliga chefer på hög nivå i karriären på storbolag. Linjechefer med resultatansvar har företräde. 
Antalet platser är begränsat.
Nominering sker via koncernledning / HR.
Ruter Dam ansvarar för gruppsammansättningen där målsättningen är att skapa en dynamisk grupp för maximalt erfarenhetsutbyte. Seminarierna genomförs på svenska.

Datum 2024

Uppstart: 8 -12 januari

Modul 1: 6 - 9 februari

Modul 2: 12 -15 mars

Modul 3: 14 - 17 maj

Modul 4: 10 - 13 september

Modul 5: 12-15 november

 

Seminarierna genomförs på kursgård med obligatorisk övernattning

 

Nomineringen till Ruter Dam 2024 är nu stängd.

Hör gärna av dig till Marika (marika.lundsten@ruterdam.com) om du vill ha mer information!

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE OCH MENTORER - RUTER DAM

bottom of page