Boss Mug

RUTER DAM

Chefsutvecklings- och Mentorprogram

för seniora, kvinnliga, ledare 

Med målet att deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag.

Ruter Dam har funnits i över 30 år, 1300 kvinnliga chefer har genomgått det ettåriga Chefsutveck­lings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt och med ett stort affärsfokus. Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i näringslivet. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer.

Nomineringen för 2021 nu stängd. Nominering inför 2022 öppnar under våren 2021.

Programinnehåll

Seminarier i 6 moduler (20 dagar)

Övergripande ämnen:

Modul I: Omvärldsbevakning och fördjupning i Svenskt Näringsliv, Det personliga ledarskapet

Modul II: Digital transformation, innovation och strategiskt ledarskap

Modul III: Maktstrukturer

Modul IV: Krishantering och att leda i svåra situationer, Styrelsearbete

Modul V: Global utblick - hot och möjligheter
 

Affärsnätverk

Ett starkt Affärsnätverk är grunden för att klara med- och motgångar under karriären. Ruter Dam lägger stor vikt vid att skapa ett starkt, tillitsfullt nätverk i den egna årskursen. Efter Ruter Dam-året erbjuds deltagarna medlemskap i Ruter Dams stora Affärsnätverk, öppet endast för dem som gått Ruter Dam. Detta professionella nätverk med fokus ”affär” genomför ca 40 aktiviteter om året och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 

Mentorskap

En intern och en extern företagsledare på högsta nivå mentorerar och utmanar deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag.

 

Ruter Dam riktar sig till kvinnliga chefer på hög nivå i karriären. Linjechefer med resultatansvar har företräde. Ruter Dam ansvarar för att det ska bli en dynamisk grupp med ömsesidigt utbyte mellan deltagarna. Antalet platser är begränsat. Ansökan sker genom nominering via koncernledning / HR.

Datum 2021: 

Uppstart: januari

1 modul: februari

2 modul: mars

3 modul: maj

4 modul: sep

5 modul: nov

Seminarierna genomförs på svenska. Chefer från andra länder är välkomna men förutsätts behärska det svenska språket 

Hör gärna av dig till Helena (helena.velin@ruterdam.com) om du vill ha mer information!

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE OCH MENTORER

Jeanette_Jäger.jpg
Jeanette Jäger,
VD Bankgirot
Jan-Olof Jacke.jpg
Jan-Olof Jacke,
VD Svenskt Näringsliv
RuterDam_monster_A_webb.jpg

REFERENSER