top of page
Spader Ess1_edited.jpg

Spader Ess

Ruter Dams systerprogram för kvinnor i början av sin chefskarriär

Nominering till Spader Ess 2024/2025 är nu stängd.
För frågor och mer information kontakta
Maria Billing

Spader Ess är ett kombinerat chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnor i början av sin chefskarriär. Målet är att bidra till att deltagarna snabbare utvecklas till framgångsrika ledare inom organisationen och får en stabil plattform. Tidigare Ruter Damdeltagare är Mentorer. 

nathaniel-shuman-RCrNkWsGIWE-unsplash.jpg

PROGRAMINNEHÅLL SPADER ESS

Målgrupp och kriterier för deltagande i Spader Ess

Personalansvar

I början av sin chefskarriär

Ambition att fortsätta utvecklas som ledare inom bolaget

30-40 år

 

Innehåll

Individuellt Mentorskap 

Personlig utveckling

Värderingar, motivation och drivkrafter

Fördjupad inblick i svenskt näringsliv 

Organisation och kultur

Kommunikation, relationer och nätverk 

Djupdykning i omvärldsfaktorer som påverkar näringslivet 

Kvinnligt – manligt och maktstrukturer

Karriärplanering och råd

Gruppen skapar ett starkt och långsiktigt affärsnätverk

Inspiration från företagsledare

Ledarskap- med bland annat:

        - Hållbart ledarskap

        - Team och organisation

        - Att leda i förändring

Upplägg

11 heldagar uppdelade på uppstartsmöte (med fokus på matchning med mentor) och 5 moduler

Programmet äger rum på konferensanläggning i centrala Stockholm

Grupparbeten kvällstid i samband med modulerna

Månadsvis samtal med Mentor

Programmet genomförs på svenska

Programmets syfte är att bidra till

Deltagarnas professionella ledarutveckling    

Att bredda deltagarnas relationer och nätverk

Att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet

Att stärka deltagarna i deras fortsatta karriär 

Pris och ansökan

Sista ansökningsdag är 22 april 2024

Antal platser är begränsat och urvalet sker efter att nomineringen har stängt

Pris: 69 950kr exklusive moms

 

Programdagar 2024/2025

Uppstartsmöte: augusti 2024

Modul 1: oktober 2024

Modul 2: november 2024

Modul 3: januari/februari 2025

Modul 4: mars/april 2025

Modul 5: maj 2025

Nominering till Spader Ess 2024/2025 är nu stängd.

 

För frågor kontakta Maria Billing

HÄNDELSER I SPADER ESS

bottom of page