AA9I6960.JPG
SpaderEss_LinkedIn_profilbild_utkast1.jp

SPADER ESS

Ruter Dams systerprogram

Spader Ess – ett kombinerat chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnor i början av sin chefskarriär. Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till framgångsrika ledare inom organisationen och får en stabil plattform.

Tidigare Ruter Damdeltagare är Mentorer.

NOMINERINGEN FÖR 2021/2022 ÄR NU STÄNGD

Programinnehåll

MÅLGRUPP

KVINNOR I BÖRJAN AV KARRIÄREN; CA 28-38 ÅR MED:

 • Ambition att utvecklas som chefer inom företaget

 • En chef som stöder deltagarens kompetens- och karriärutveckling

 

INNEHÅLL              

 • Lösningsorienterat ledarskap

 • Värderingar, motivation och drivkrafter

 • Förändring och digital utveckling

 • Organisation, kultur och strukturer

 • Gruppen och jag

 • Stresshantering

 • Karriärplanering och råd

 • Kommunikation, nätverk och krishantering

 • Mentorskap
   

UPPLÄGG

 • Uppstartsmöte med fokus på matchning med Extern Mentor

 • 10 heldagar uppdelade i fem moduler. Programmet äger rum på konferensanläggning i centrala Stockholm

 • Grupparbete kvällstid under modulerna

 • 7-8 samtal med Extern Mentor

PROGRAMMETS SYFTE ÄR ATT BIDRA TILL

 • Yngre kvinnors professionella ledarutveckling                

 • Att bredda deltagarnas relationer och nätverk

 • Att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet               

 • Att öka deltagarnas förståelse för ledarskap

PRIS OCH ANSÖKAN

Programmet inklusive mentorsamtal kostar 55 000 sek, exklusive moms.

 

Ansök genom att klicka på länken överst på den här sidan, skriv nomineringstext och bifoga CV.

Sista anmälningsdag 29 april 2021.

Ruter Dam ansvarar för att det ska bli en dynamisk grupp med ömsesidigt utbyte mellan deltagarna. 

Antalet platser är begränsat

 

PROGRAMDAGAR 2020/2021

 • Uppstartsmöte: september 2021

 • Modul 1: september 2021

 • Modul 2: november 2021

 • Modul 3: januari 2022

 • Modul 4: mars 2022

 • Modul 5: maj 2022

Hör gärna av dig till oss via info@spaderess.com om du vill ha mer information!

Varma hälsningar från oss på Ruter Dam och Spader Ess

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

Marianne_Stjernvall.jpg

”Jag hade aldrig kunnat tänka mig hur stor förändring man kan uppnå inom ett ledarskapsprogram. Jag kunde nog aldrig inse hur positiv effekt det skulle kunna ha att träffa andra drivna kvinnor som sitter i exakt samma situation som jag själv. I en mansdominerad yrkesmässig värld förstod jag inte vad det var jag missat. Jag har fått träffa 30 unika kvinnor inom olika branscher som jag aldrig skulle träffat om det inte var för Spader Ess. Jag har alltid klarat mig bra, men sanningen är att jag klarar mig 30 gånger bättre nu.”

Marianne Stjernvall, Coop,
Spader Ess 2

Marianne Stjernvall, Coop
Jenny Felldin.jpeg

”Jag rekommenderar varmt Spader Ess och jag kan inte beskriva nog hur bra året varit. I den trygghetssfär som vi gemensamt lyckades bilda under programmet har jag blivit utmanad på många olika plan, vilket gjort mig starkare, både som ledare men även på ett personligt plan. Gemenskapen goda råden och nätverket av fantastiska, inspirerande kvinnor kommer jag att ta med mig och värdesätta livet ut.”

Jenny Felldin, Tieto,
Spader Ess 2

Jenny Felldin, Tieto
Jenny Felldin, Tieto
SpaderEss_monster_A_webb.jpg

REFERENSER