AA9I6960.JPG
SpaderEss_LinkedIn_profilbild_utkast1.jp

SPADER ESS
Ruter Dams systerprogram

Spader Ess – ett kombinerat chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnor i början av sin chefskarriär.

Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till framgångsrika ledare inom organisationen och får en stabil plattform.


Tidigare Ruter Damdeltagare är Mentorer.

Programinnehåll

MÅLGRUPP OCH KRITERIER FÖR DELTAGANDE I SPADER ESS

 • Personalansvar

 • I början av sin chefskarriär

 • Ambition att fortsätta utvecklas som ledare inom bolaget

 • Ca 30-38 år

 

INNEHÅLL              

 • Individuellt Mentorskap 

 • Värderingar, motivation och drivkrafter

 • Fördjupad inblick i svenskt näringsliv 

 • Organisation, kultur och strukturer

 • Kommunikation, relationer, nätverk och krishantering

 • Kvinnligt – manligt och maktstrukturer

 • Karriärplanering och råd

 • Personlig utveckling

 • Gruppen skapar ett starkt och långsiktigt affärsnätverk

 • Inspiration från företagsledare

 • Ledarskap- med bland annat:

        - Hållbart ledarskap

        - Team och organisation

        - Att leda i förändring

UPPLÄGG

 • 11 heldagar uppdelade på uppstartsmöte (med fokus på matchning med mentor) och 5 moduler

 • Programmet äger rum på konferensanläggning i centrala Stockholm

 • Grupparbeten kvällstid i samband med modulerna

 • Månadsvis samtal med Mentor

PROGRAMMETS SYFTE ÄR ATT BIDRA TILL

 • Yngre kvinnors professionella ledarutveckling                

 • Att bredda deltagarnas relationer och nätverk

 • Att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet               

 • Att öka deltagarnas förståelse för ledarskap

PRIS OCH ANSÖKAN

Ansökan inför nästa programstart 2023/2024 öppnar under våren 2023

Antal platser är begränsat och urvalet sker efter att nomineringen har stängt

 

PROGRAMDAGAR 2022/2023

 • Uppstartsmöte: augusti 2022

 • Modul 1: september 2022

 • Modul 2: november 2022

 • Modul 3: januari 2023

 • Modul 4: mars 2023

 • Modul 5: maj 2023

Hör gärna av dig till oss via info@spaderess.com om du vill ha mer information!

Varma hälsningar från oss på Ruter Dam och Spader Ess

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

Marianne_Stjernvall.jpg

”Jag hade aldrig kunnat tänka mig hur stor förändring man kan uppnå inom ett ledarskapsprogram. Jag kunde nog aldrig inse hur positiv effekt det skulle kunna ha att träffa andra drivna kvinnor som sitter i exakt samma situation som jag själv. I en mansdominerad yrkesmässig värld förstod jag inte vad det var jag missat. Jag har fått träffa 30 unika kvinnor inom olika branscher som jag aldrig skulle träffat om det inte var för Spader Ess. Jag har alltid klarat mig bra, men sanningen är att jag klarar mig 30 gånger bättre nu.”

Marianne Stjernvall, Coop,
Spader Ess 2

Marianne Stjernvall, Coop
Jenny Felldin.jpeg

”Jag rekommenderar varmt Spader Ess och jag kan inte beskriva nog hur bra året varit. I den trygghetssfär som vi gemensamt lyckades bilda under programmet har jag blivit utmanad på många olika plan, vilket gjort mig starkare, både som ledare men även på ett personligt plan. Gemenskapen goda råden och nätverket av fantastiska, inspirerande kvinnor kommer jag att ta med mig och värdesätta livet ut.”

Jenny Felldin, Tieto,
Spader Ess 2

Jenny Felldin, Tieto
Jenny Felldin, Tieto
SpaderEss_monster_A_webb.jpg