top of page
AA9I6960.JPG
SpaderEss_LinkedIn_profilbild_utkast1.jp

SPADER ESS
Ruter Dams systerprogram

Spader Ess – ett kombinerat chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnor i början av sin chefskarriär.

Målet är att bidra till att deltagarna snabbare utvecklas till framgångsrika ledare inom organisationen och får en stabil plattform.


Tidigare Ruter Damdeltagare är Mentorer.

Programinnehåll

MÅLGRUPP OCH KRITERIER FÖR DELTAGANDE I SPADER ESS

 • Personalansvar

 • I början av sin chefskarriär

 • Ambition att fortsätta utvecklas som ledare inom bolaget

 • Ca 30-38 år

 

INNEHÅLL              

 • Individuellt Mentorskap 

 • Personlig utveckling

 • Värderingar, motivation och drivkrafter

 • Fördjupad inblick i svenskt näringsliv 

 • Organisation och kultur

 • Kommunikation, relationer och nätverk 

 • Djupdykning i omvärldsfaktorer som påverkar näringslivet 

 • Kvinnligt – manligt och maktstrukturer

 • Karriärplanering och råd

 • Gruppen skapar ett starkt och långsiktigt affärsnätverk

 • Inspiration från företagsledare

 • Ledarskap- med bland annat:

        - Hållbart ledarskap

        - Team och organisation

        - Att leda i förändring

UPPLÄGG

 • 11 heldagar uppdelade på uppstartsmöte (med fokus på matchning med mentor) och 5 moduler

 • Programmet äger rum på konferensanläggning i centrala Stockholm

 • Grupparbeten kvällstid i samband med modulerna

 • Månadsvis samtal med Mentor

PROGRAMMETS SYFTE ÄR ATT BIDRA TILL

 • Deltagarnas professionella ledarutveckling                

 • Att bredda deltagarnas relationer och nätverk

 • Att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet

 • Att stärka deltagarna i deras fortsatta karriär              

PRIS OCH ANSÖKAN

Sita ansökningsdag är 20 april 2023

Antal platser är begränsat och urvalet sker efter att nomineringen har stängt

Pris: 69 000kr exklusive moms

 

PROGRAMDAGAR 2023/2024

 • Uppstartsmöte: augusti 2023

 • Modul 1: september 2023

 • Modul 2: november 2023

 • Modul 3: januari 2024

 • Modul 4: mars 2024

 • Modul 5: maj 2024

Ansökan till Spader Ess 2023/2024 är nu stängd.

Hör gärna av dig till oss via info@spaderess.com om du vill ha mer information!

Varma hälsningar från oss på Ruter Dam och Spader Ess

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

Marianne_Stjernvall.jpg

”Jag hade aldrig kunnat tänka mig hur stor förändring man kan uppnå inom ett ledarskapsprogram. Jag kunde nog aldrig inse hur positiv effekt det skulle kunna ha att träffa andra drivna kvinnor som sitter i exakt samma situation som jag själv. I en mansdominerad yrkesmässig värld förstod jag inte vad det var jag missat. Jag har fått träffa 30 unika kvinnor inom olika branscher som jag aldrig skulle träffat om det inte var för Spader Ess. Jag har alltid klarat mig bra, men sanningen är att jag klarar mig 30 gånger bättre nu.”

Marianne Stjernvall, Coop
 

Marianne Stjernvall, Coop
Jenny Felldin.jpeg

”Jag rekommenderar varmt Spader Ess och jag kan inte beskriva nog hur bra året varit. I den trygghetssfär som vi gemensamt lyckades bilda under programmet har jag blivit utmanad på många olika plan, vilket gjort mig starkare, både som ledare men även på ett personligt plan. Gemenskapen goda råden och nätverket av fantastiska, inspirerande kvinnor kommer jag att ta med mig och värdesätta livet ut.”

Jenny Felldin, Tieto,
 

Jenny Felldin, Tieto
Jenny Felldin, Tieto
SpaderEss_monster_A_webb.jpg
bottom of page