top of page
Spader Ess1_edited.jpg

Spader Ess

Ruter Dams systerprogram för kvinnor i början av sin karriär

Spader Ess är ett kombinerat chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnor i början av sin chefskarriär. Målet är att bidra till att deltagarna snabbare utvecklas till framgångsrika ledare inom organisationen och får en stabil plattform. Tidigare Ruter Damdeltagare är Mentorer.

Ansökan till Spader Ess 2023/2024 är nu stängd.
Hör gärna av dig till oss via info@spaderess.com om du vill ha mer information!

Varma hälsningar från oss på Ruter Dam och Spader Ess

nathaniel-shuman-RCrNkWsGIWE-unsplash.jpg

PROGRAMINNEHÅLL SPADER ESS

Målgrupp och kriterier för deltagande i Spader Ess

Personalansvar

I början av sin chefskarriär

Ambition att fortsätta utvecklas som ledare inom bolaget

Ca 30-38 år

 

Innehåll

Individuellt Mentorskap 

Personlig utveckling

Värderingar, motivation och drivkrafter

Fördjupad inblick i svenskt näringsliv 

Organisation och kultur

Kommunikation, relationer och nätverk 

Djupdykning i omvärldsfaktorer som påverkar näringslivet 

Kvinnligt – manligt och maktstrukturer

Karriärplanering och råd

Gruppen skapar ett starkt och långsiktigt affärsnätverk

Inspiration från företagsledare

Ledarskap- med bland annat:

        - Hållbart ledarskap

        - Team och organisation

        - Att leda i förändring

Upplägg

11 heldagar uppdelade på uppstartsmöte (med fokus på matchning med mentor) och 5 moduler

Programmet äger rum på konferensanläggning i centrala Stockholm

Grupparbeten kvällstid i samband med modulerna

Månadsvis samtal med Mentor

Programmet genomförs på svenska

Programmets syfte är att bidra till

Deltagarnas professionella ledarutveckling                

Att bredda deltagarnas relationer och nätverk

Att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet

Att stärka deltagarna i deras fortsatta karriär              

Pris och ansökan

Sista ansökningsdag är 20 april 2023

Antal platser är begränsat och urvalet sker efter att nomineringen har stängt

Pris: 69 000kr exklusive moms

 

Programdagar 2023/2024

Uppstartsmöte: augusti 2023

Modul 1: september 2023

Modul 2: november 2023

Modul 3: januari 2024

Modul 4: mars 2024

Modul 5: maj 2024

HÄNDELSER I SPADER ESS

bottom of page