Aktiviteter i affärsnätverket

Alla deltagare som genomgått vårt Chefsutvecklings- och Mentorprogram erbjuds medlemskap i Ruter Dams affärsnätverk. 

Du som är medlem i Ruter Dams affärsnätverk erbjuds många intressanta och spännande aktiviteter, som du kan se här nedan.

Inbjudan skickats via mail. Saknar du inbjudan eller vill bli medlem, kontakt oss på info@ruterdam.com. Vi kompletterar med fler aktiviteter kontinuerligt. Med reservation för smärre ändringar av programmet.