top of page
Kommande aktiviteter1_edited.jpg

Kommande nätverksträffar

Alla deltagare som genomgått vårt Chefsutvecklings- och Mentorprogram erbjuds medlemskap i Ruter Dams affärsnätverk. Du som är medlem i Ruter Dams affärsnätverk får ta del av många intressanta och spännande aktiviteter under året. Nedan ser du kommande tillfällen. 

Inbjudan skickats via mail. Saknar du inbjudan eller vill bli medlem, kontakt oss på info@ruterdam.com. Vi kompletterar med fler aktiviteter kontinuerligt. Med reservation för smärre ändringar av programmet.

1/2
bottom of page