top of page
AA9I3813 - kopia.JPG

AFFÄRSNÄTVERK

Ruter Dam har en stark tro på nätverk och relationer.

Hela vår verksamhet är uppbyggd på goda, långsiktiga och hållbara relationer med ömsesidigt utbyte. 

Alla deltagare som genomgått vårt Chefsutvecklings- och Mentorprogram erbjuds medlemskap i Ruter Dams affärsnätverk. 

Vi arrangerar ca 40 aktiviteter inom nätverket varje år i Stockholm, Göteborg och Malmö samt digitalt. Vi arrangerar frukost- och lunchseminarium, besök hos intressanta företag, mingel och större företagsbesök där VD och koncernledningen är värdar, intressanta och aktuella ämnen diskuteras både i form av föreläsningar och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

bottom of page