top of page
Tidigare aktiviteter1_edited.jpg

Tidigare nätverksträffar

RUTER DAM HAR EN STARK TRO PÅ NÄTVERK OCH RELATIONER

Hela vår verksamhet är uppbyggd på goda, långsiktiga och hållbara relationer med ömsesidigt utbyte. Alla deltagare som genomgått vårt chefsutvecklings- och mentorprogram erbjuds medlemskap i Ruter Dams affärsnätverk. 

Vi arrangerar ca 40 aktiviteter inom nätverket varje år i Stockholm, Göteborg och Malmö samt digitalt. Vi arrangerar frukost- och lunchseminarium, besök hos intressanta företag, mingel och större unika företagsbesök. Intressanta och aktuella ämnen diskuteras både i form av föreläsningar och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

VÅRA SENASTE NÄTVERKSAKTIVITETER

bottom of page