top of page
AA9I2086.JPG

OM RUTER DAM

Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och mentorprogram, för kvinnliga seniora ledare, som grundades 1987 av Gunilla Arhén som numera är hedersledamot i Ruter Dams styrelse. Målet är fler kvinnliga chefer på hög nivå i svenskt näringsliv. Sedan starten har fler än 1 500 kvinnor deltagit i Ruter Dams ettåriga program och ett unikt affärsnätverk har etablerats. I programmet ingår både föreläsningar, nätverkande och mentorskap av såväl interna som externa företagsledare med målet att utveckla sitt strategiska, operativa och personliga ledarskap.


Efter programmet har man möjlighet att bli medlem i Ruter Dams Affärsnätverk som är öppet för alla som gått Ruter Dam. Syftet är att skapa ett professionellt affärsnätverk genom möten och seminarier som till exempel exklusiva inbjudningar till besök hos företag som delar med sig av sina erfarenheter av affärer och utmaningar.


2017 startade Ruter Dams systerprogram Spader Ess, ett program för yngre kvinnor i början av karriären där Ruter-Damare är mentorer. 
 

Verksamheten präglas av affärsmässighet, kvalitet och resultat.

Boss Mug
RUTER DAM

För kvinnliga seniora ledare, med målet att deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag.

AA9I6960.JPG
SPADER ESS

För kvinnor i början av karriären. Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till bra ledare inom organisationen och får en stabil plattform. 

AA9I3813.JPG
AFFÄRSNÄTVERK

Ruter Dams nätverk som är öppet för de som genomgått vårt 1-åriga chefs- och mentorprogram.

bottom of page