top of page

GDPR / Personuppgiftspolicy 

Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, vill vi ge dig information om de uppgifter som vi behandlar. Ruter Dam respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Personuppgiftsansvarig är Ruter Dam Chefsutveckling AB med organisationsnummer 559127-9772.

De kategorier av personuppgifter vi samlar in
Ruter Dam registrerar och behandlar personuppgifter för de personer som Ruter Dam har en relation till, eller som vi av andra anledningar vill informera om vår verksamhet. ”Personuppgifter” är uppgifter som vi kan använda för att identifiera dig eller som i övrigt kan härledas till dig. Vi samlar in personuppgifter om dig som, till exempel är deltagare i våra utvecklingsprogram, ansöker eller nominerar till våra program, är delaktig som mentor, blir medlem i vårt affärsnätverk, när du skickar in material till oss, kommunicerar med oss via e-mail eller andra kanaler. Vi samlar även in uppgifter om personer som i sina yrkesroller kan vara intresserade av Ruter Dams utbildningsverksamhet. De uppgifter som det berör kan till exempel vara ditt namn, postadress, e-mailadress, telefonnummer, befattning och arbetsplats.

Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att vi ska kunna kommunicera med dig som går våra utvecklingsprogram, skicka nyhetsbrev, inbjudningar till event, inbjudningar till affärsnätverket samt eventuella andra ändamål som du lämnat ditt frivilliga samtycke till. Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för någon tredje part. Däremot kan vi komma att dela information med våra samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning.


Grund för personuppgiftsbehandlingen
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att Ruter Dam ska kunna upprätthålla relationen med dig och att uppfylla våra åtaganden mot dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att höra av dig till oss på Ruter Dam.


Hur vi kan komma att dela de uppgifter vi samlar in
Bara de personer som, för ovan angivna ändamål, behöver behandla personuppgifter har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva ge leverantörer och samarbetspartners tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för vår räkning, till exempel

  • Företag som hjälper oss med vår betalningshantering t.ex. fakturering

  • Företag som hjälper oss med vår bokföring

  •  IT-tjänster (nödvändig drift, e-post utskick teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

Lagring
Dina personuppgifter kommer att lagras för de ovan angivna ändamålen så länge vi har en verksamhetsrelaterad anledning att kontakta dig. Du har möjlighet att avregistrera dig från att få information, material och inbjudningar från oss.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och processer för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.


Dina val och rättigheter
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att på begäran få en kopia på dem. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och i vissa fall raderade. Du har rätt att göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och att begära att behandlingen begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi är oförmögna att tillhandahålla information, material och inbjudningar såsom beskrivs ovan. Du har även rätt att få ut personuppgifter om dig i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig part.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakta oss
Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:
info@ruterdam.com

bottom of page