RUTER DAMS STYRELSE

Eva Krutmeijer

VD och grundare EKKO AB

Malin Persson

Styrelseproffs

Gunnel Duveblad

Ordförande

Styrelseproffs

Karin Eliasson

Styrelseproffs

Ann Carlsson

VD Apoteket

Gunilla Arhén

Hedersledamot & Grundare Ruter Dam