top of page

Viveka Beckeman, Ruter Dam 2017, ny VD för Skogsindustrierna


Berätta om ditt nya jobb Skogsindustrierna är en branschorganisation som företräder den Svenska Skogsindustrin och har över 200 medlemmar. Varje år producerar medlemsföretagen 12,1 miljoner ton massa, 9,6 miljoner ton papper och 18,6 miljoner kubikmeter sågade trävaror. 80 procent av det som produceras går på export och exportvärdet uppgår till ca 150 miljarder kronor.


Vilka utmaningar ser du? Skogsindustrin är en väldigt viktig del i det svenska välfärdsbygget och har också möjlighet att bidra till omställningen till ett fossilfritt, cirkulärt och biobaserat samhälle. Skogsindustriernas främsta uppgift är att stärka skogsindustrins konkurrenskraft. Den största utmaningen är att säkerställa att vi kan fortsätta att skörda från våra svenska skogar för att kunna ersätta fossila produkter med produkter från skogen, vilket är nödvändigt om vi ska klara klimatet. Eftersom skogen är hem till en stor mängd arter måste vi fokusera mycket mer på att utveckla den biologiska mångfalden på redan avsatta ytor för att kunna fortsätta att skörda i produktionsskogarna. Att få ihop den helheten är den största utmaningen.


Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden? Både privat och på jobbet får jag energi av att träffa människor och utbyta tankar och idéer. Min familj och mina vänner betyder mycket för mig. Det senaste energitillskottet är en liten hundvalp som tar mycket av min fritid.

bottom of page