top of page

Stort grattis till Lina Lindquist, Ruter Dam 2017, ny VD i Cofactor Construction Management ABPRESSRELEASE från Cofactory Construction:


Den 8 aug tillträder Lina Lindquist, 49 år, som ny affärsområdeschef och VD för Cofactor Construction Management AB med utgångspunkt från Göteborg. Cofactor Management Group AB är en ung privatägd svensk företagsgrupp med fyra affärsområden verksamma nationellt inom segmentet byggnader och fastigheter som drivs i dotterbolagsform. Cofactor Property Development, Cofactor Engineering, Cofactor Construction Management samt över tid Cofactor Properties. Våra kunder finns bland stat och landsting, kommuner, fastighetsutvecklare, fastighetsbolag, industriföretag, entreprenörer, konsultföretag och investerare.


Lina kommer närmast ifrån Geely Innovation Centre och ansvarar för projektet: "Uni3 by Geely" som byggs i Göteborg. Lina är idag Projektdirektör för projekten. Linas tar med sig bred och lång erfarenhet inom branschen från olika ledande exekutiva befattningar som tillför och stärker Cofactors affär och möjligheter till att utveckla affärsområdet Construction Management och bolagsgruppen med lönsam tillväxt. ” Vi får genom Lina en ledare med bred branscherfarenhet, affärsmässigt driv, vilja och holistiskt synsätt som kommer tillföra Cofactor fina värden i vår ambition att tillsammans bygga verksamheten vidare med fokus på helheten, säger Håkan Adelwald, CEO Cofactor Management Group AB”.


Jag ser mycket fram emot att axla rollen som VD i detta spännande bolag i denna spännande bolagsgrupp, säger Lina Lindquist”.Comments


bottom of page