top of page

Stort grattis till Kerstin Jonasson, RD23, ny tjänst som platschef på Södra Wood i VäröBerätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär?

Den 2 april 2024 tillträdde jag som platschef på Södra Wood i Värö, ett av Sveriges största sågverk. Södra bildades 1938 ur idén om att vi är starkare tillsammans. I dag är Södra Sveriges största skogsägarförening med fler än 50 000 familjeskogsbrukare som medlemmar och en världsledande industri som förädlar skogsråvaran till förnybara produkter. 

Som platschef är jag ansvarig för sågverkets verksamhet i Värö. Det handlar om att säkra och utveckla arbetsmiljöfrågor, produktionsanläggningen, leveranser till kund, råvaruförsörjning, produktkvalitet, effektivitet och miljötillstånd.


Vilka utmaningar står du inför?

Jag ser framemot att lära känna alla medarbetare, organisationen och verksamheten. I ett osäkert världsmarknadsläge fortsätta utveckla en fantastik fin fabrik för att bibehålla och stärka den position vi har idag. Fokus kommer ligga på säkerhet och arbetsmiljöfrågor, men också kvalitet och fabriksutveckling för att optimera och förädla timret till nästa nivå.


Vilka är dina drivkrafter?

Värdegrundsfrågor där även hållbarhet ingår är viktigt för mig. Att lyckas tillsammans och se människor växa. Organisationen måste ha en grundläggande psykologisk säkerhet och trygghet, där man litar på varandra och ser värdet av att få andras perspektiv.

 

Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden?

Att skratta tillsammans på jobbet skapar både energi, men minskar också stress i de mest pressade situationer. Det bygger på att träffas fysiskt som ett team, lära känna varandra och därmed jobba tillsammans för allas bidrag där ingen är exkluderad.

När jag är ledig tycker jag om att vara utomhus och att känna in årstiderna i skogen. Just nu väntar jag på att höra knäppandet när bokskogen slår ut. Det är ”skogsbad” in i själen.

Comments


bottom of page