top of page

Stort grattis till Johanna Berlinde, Ruter Dam 2015, VD och koncernchef för Audico Group
1 Berätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär?

Audico agerar inom AV (audovisuella produkter och lösningar) och har idag tre huvudsakliga affärsområden. Det är projekt och installationer av AV lösningar till t.ex. konferensrum, skolor, köpcentrum och hotell. Det är distribution via återförsäljare av professionella ljud och ljusprodukter, t.ex. till teatrar och studios samt egen teknisk utveckling av bl.a. ljud-, utrymningslarm- och säkerhetscentraler. Audico finns etablerade med verksamhet och kontor i Finland och Sverige.

Bolaget har vuxit kraftigt på senare år och breddat både kundbas och produktportfölj. Det är nu dags att accelerera än mer där fokus är tillväxt med lönsamhet. Det kommer vi driva dels genom fortsatt organiskt tillväxt dels genom geografisk expansion men också förvärv av bolag som ytterligare kan stärka vår position.

I samband med detta så behövs en mer fokuserad och starkare koncernledning som kan ta ett helhetsgrepp över hela bolaget och dess strategi, Min roll blir alltså att som koncernchef för Gruppen och VD för Holdingbolaget leda detta arbete. Det som känns väldigt roligt är att få arbeta mycket med affären och tillväxt men samtidigt också utveckla verksamheten och medarbetarna


2. Vilka utmaningar står du inför?

Audico, liksom andra företag står inför utmaningar som händer i vår omvärld. Jag tänker på att det är krig i Europa, räntehöjningar och pandemier, för att nämna några. Detta påverkar t.ex. leveranser av produkter från tillverkarna. Annars tror jag mest på möjligheter för Audico. Digitalisering av kontor och processer kommer att fortsätta och därför tror jag att efterfrågan för AV lösningar kommer bara att öka. Personligen så ska det bli spännande att komma in i en helt ny bransch.


3. Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden?

På jobbet får jag energi av att jobba tillsammans med andra och när jag ser att jag och mina medarbetare jobbar mot samma mål och når resultat.På fritiden får jag energi genom att ägna mig åt olika aktiviteter som att träna och spela golf samt umgås med familj och vänner. En och annan bok läser jag gärna också.


Comments


bottom of page