top of page

Stort grattis till Ulrika Wedberg, RD15, ny roll som Vice President Sustainability på Trelleborg AB


Hej Ulrika. Stort grattis till din nya tjänst! Berätta gärna om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär?

Jag har fått tjänst som Vice President Sustainablity på Trelleborg AB. Det innebär att jag är med och leder och koordinerar Trelleborgkoncernens hållbarhetsarbete. Trelleborg har idag drygt 22 000 anställda och verksamhet i 50 länder. Trelleborg tillverkar produkter och lösningar för kritiska applikationer i krävande miljöer och som som tätar, dämpar och skyddar miljö, människor och infrastruktur. Tänk dig cementblock till en en undervattenstunnel. Visst vill vi att dessa ska ha tätningar så att inget vatten läcker in? För att stärka vårt hållbarhetsarbete ytterligare och se till att alla delar av företaget involveras, har vi sedan några år tillbaka skapat ett ramverk som vi kallar för ”Protecting the Essential”. Vi har delat upp detta i områdena Operations, Compliance och Social Engagement. Vi har ett antal fokusområden under dessa. Bla kommer vi att lämna in våra mål på att reducera vårt koldioxidavtryck till Science Based Targets initiative under första kvartalet i år. En viktig del för Trelleborg att reducera sitt koldioxidavtryck är genom att öka andelen återvunnet och biobaserat material i produkterna och att se till att produkterna efter användning i sin tur är återvinningsbara. Detta arbete utförs av en arbetsgrupp - ”Polymers for Tomorrow” - som spänner över hela bolaget och som jag tillsammans med specialister och affärsansvarge driver. Fantastiskt spännande!! Vi har också ökat fokus på compliance eftersom detta är en kritisk och fundamental bas för bolagets hela verksamhet.

Vårt samhällsengagemang syns genom våra lokala aktiviteter och vi har ett mål på att alla våra ”siter” som har fler än 50 anställda ska stötta samhället lokalt genom att främja barn och ungdomars behov av rörelse och att möjliggöra utbildning för barn och ungdomar i de länder där Trelleborg är verksamt. I Indien tex delade Trelleborg under tredje kvartalet 2022 ut 1000 stipendier för att ge flickor tillgång till utbildning. I Litauen organiserade Trelleborg under fjärde kvartalet 2022 fyra workshops för ca 100 barn i syfte att utbilda dem i sortering av avfall och återvinning av förpackningsmaterial.Vilka utmaningar står du inför?

Trelleborg har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och nästa steg är att vi ska inte ha en ”hållbarhetsstrategi” utan en ”strategi som är hållbar”. Det innebär att risker och möjligheter förenat främst med övergången till en ”low carbon society” ska tydligargöras på samma sätt som andra risker med affären. Ett ytterligare steg är att börja låta tex leverantörernas koldioxidavtryck – utöver ”human rights” aspekter - spela en avgörande roll vid val av levernatör. Ett sätt att sätta ett värde på CO2 är att prissätta det. Vi har påbörjat ett internt arbete med ett pris på CO2 i investeringar. I undersökningen Hållbara bolag för 2022 behöll Trelleborg sin andra plats inom sin kategori – capital goods – men gick från sjätte till treje plats total av samtliga bolag som ingick i undersökningen. Och vi fortsätter med ambitionen att hamna i toppen!

Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden?

Det är otroligt viktigt för mig med motion och frisk luft. Har varit dåligt med det på sistone men börjar bli bättre i takt med att ljuset kommer tillbaka. Sen är det så otroligt energigivande att umgås med goda vänner och som hockeymorsa och lagledare i sonen fotbollslag så får jag väldigt mycket energi av alla härliga barn i min omgivning.

Comentarios


bottom of page