top of page

Stort grattis Maria Zalamans Furenmo, RD10, ny tjänst som CHRO på Skandia!



Berätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär?

Den 15 maj börjar jag på Skandia som CHRO. Skandia erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att kunderna ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Skandia erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för kunderna genom rådgivning. Skandia har närmare 1,9 miljoner kunder, varav 1,5 miljoner också är ägare. Som ägare är man med och delar på det överskott verksamheten genererar. Skandia tar aktivt ställning för hållbart långsiktigt sparande samt att möta kundernas behov av hälsa, bostad och rådgivning. Förutom rollen som koncernens CHRO tillträder jag också rollen som Styrelseordförande för Sophiahemmet Rehab Center. Givet att Skandias kärnaffär inom hälsa och anställningsförmåner är så nära kopplat till HR agendan så finns ett utbrett stöd och förståelse bland bolagets ledare och ledning vad gäller HRs strategiska bidrag till affären och hur investeringar i dessa områden gynnar Skandias konkurrensfördel som arbetsgivare.


Vilka utmaningar står du inför?

Skandia likt många andra aktörer inom försäkring och finans står inför stora utmaningar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen när man går från att vara ett produktorienterat bolag till att fullt ut sätta kunden i centrum. I takt med att nya kompetenser efterfrågas med hänsyn till omvärldstrender, ny teknik samt nya regelverk behöver Skandia kontinuerligt utveckla sin organisation och erbjuda medarbetare möjlighet till både re-skilling, up-skilling och down-skilling för att möta morgondagens behov och samtidigt utveckla Skandias starka företagskultur. Konkurrensen om talanger är som bekant hög varför Skandia måste höja ambitionen för att kompetensutveckla sina medarbetare under hela anställningen och öka förmågan till långsiktig kompetensförsörjning. I tillägg måste även ledarskapet anpassas till en alltmer agil struktur med högre grad av flexibilitet. I denna transformation kommer HR att spela en central nyckelroll i att facilitera omställningen och stötta och utmana cheferna på alla nivåer i bolaget.


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden?

Jag hämtar min energi främst från naturen, träning och min stora familj. Naturen är en oändlig källa till återhämtning och reflektion. Får mycket inspiration från omvärldstrender och andra händelser i samhället som påverkar vårt arbetsliv. Ta tex pandemin som för alltid förändrat vårt arbetsliv och företagande, det är en evolution och är som att vi lever i ett experiment vilket jag tycker är otroligt spännande och lärorikt. Är en utpräglad team-människa, jag får jättemycket energi av mina kollegor. Sist men inte minst att söka mig till sammanhang där jag har möjlighet att ha roligt!

Commenti


bottom of page