top of page

Stort grattis Jenny Lindgren, RD15, ny roll som SVP Operation Development and Digitalization, Coor!Berätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär?

Sedan 1 september är jag SVP Operations Development and Digitalization på Coor och ingår i företagets koncernledning. Operations Development och Group IT är en nordisk organisation med ansvar för tjänsteutveckling och IT i hela Coors verksamhet.

Vilka utmaningar står du inför?

Coor är ett decentraliserat företag med tydligt entreprenöriella drag och starkt kundfokus. Uppgifter och problem löses alltid nära kunden vilket skapat en snabbfotad verksamhet med en kultur som kännetecknas av hög servicegrad och tjänstvillighet. Kombinerat med detta har Coor delvis vuxit kraftigt via förvärv vilket medfört att man verkar i en miljö som präglas av legacysystem och en flora av olika processer och IT-system. Ett av Coors viktigaste mål framöver handlar därför om att verka för en högre grad av harmoniserade processer, tjänster och system.


Vilka är dina drivkrafter?

En av mina främsta drivkrafter är att skapa starka resultat och samtidigt leverera en hög kundnöjdhet. Jag är en utpräglad lagspelare som tillsammans med mitt team och med ledningen vill skapa transparens i var vi befinner oss idag, vart vi är på väg i våra långsiktiga mål samt leda arbetet med att ta oss dit.


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden?

För mig är det viktigt att hitta passion och glädje i det jag gör, då kan jag inspirera andra att följa med på resan. För att vara långsiktigt hållbar behöver jag tid för både återhämtning och reflektion samt för träning och yoga.

Comentários


bottom of page