top of page

Nätverksfrukost om Sveriges medlemskapsansökan till NATO


Givande nätverksfrukost med fördjupning i en av världens mest inflytelserika försvarsallianser, NATO (North Atlantic Treaty Organization), och dess roll som en grundpelare för internationell säkerhet. Under frukosten utforskade vi bland annat vägen till medlemskap i NATO och processen som ett land måste genomgå för att ansluta sig till NATO, inklusive politisk, militär och ekonomisk harmonisering. Vi hade privilegiet att välkomna vår gästtalare Amanda Larsson från Försvarsmakten, Spader Ess 6, som delade med sig av sin erfarenhet och kunskap. Amanda arbetar aktivt på Sveriges delegation vid NATO i Bryssel och gav oss insikter i de utmaningar och möjligheter som Sverige står inför i samband med anslutning till NATO samt hur det påverkar säkerhetsläget i en orolig omvärld.


Stort tack till Amanda för allt du delade med dig av och tack till alla er som deltog på plats med kloka frågor och engagemang!

Comments


bottom of page