top of page

Kerstin Ahlfont, Ruter Dam 2012, ny Group CFO på Vattenfall


Berätta om ditt nya jobb I mitt nya jobb är jag medlem av Vattenfalls koncernledning med ett ansvar för klassiska CFO-funktioner som treasury, group finance and controlling, finance business services, M&A, investor relations, risk och inköp. Vattenfall är ett bolag som arbetar för klimatsmarta lösningar och vill möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Det innebär att vi är med och leder omställningen till ett hållbart energisystem. Vattenfall är ett av Europas största energibolag som producerar och säljer el, värme och gas. Vi har en nettoomsättning på ca 150 miljarder SEK och knappt 20 000 medarbetare.


Vilka utmaningar står du inför? I Vattenfall har vi en klar inriktning och strategi. Affärsmöjligheterna är många. Min utmaning är att tillsammans med koncernledningen säkra att vi gör rätt prioriteringar. Vi planerar att investera 57 miljarder SEK de närmaste två åren varav mer än hälften i nya tillväxtinvesteringar i klimatsmart energiproduktion och energilösningar. Varje krona måste allokeras med omsorg och vi måste vara duktiga på att leverera våra projekt. Säkerställa värdeskapande är en av mina utmaningar! Tittar jag in i min egen CFO-organisation så ser jag två saker som utmaningar. Det ena rör alla fantastiska medarbetare. Hur vi säkerställer att vi alla har rätt förutsättningar att leverera så bra vi kan, men också att vi har en bra och öppen dialog mellan en stab som vår och de olika affärsområdena. Jag skulle gärna verka för ökad rotation mellan stab och affär.

Det andra rör digitalisering av våra processer och system. För mig börjar det med våra data och processer. Här har mycket gjorts, men vi har också steg kvar att ta. Lyckas vi kommer vi att få en ökad transparens och kunna ta bättre beslut!


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden? I min värld är det högt i tak. Det ligger energi i en inkluderande atmosfär där olika människor med olika bakgrund och erfarenhet får komma till tals på lika villkor.

Jag försöker att aldrig slarva med mat, sömn och motion. Det är jättehärligt att springa till exempel och egentligen lätt att få in i schemat eftersom det inte kräver mycket förberedelse och planering.

Och sist men inte minst; att umgås med familj och vänner eller påta i trädgården står också högt på listan…

Comments


bottom of page