top of page

Intervju med Pernille Undén, RD21, Chef F 16 Upplands Flygflottilj på FörsvarsmaktenHur har tiden som Chef F 16 Upplands Flygflottilj för Försvarsmakten varit - från att du började tills idag?

Det här är den bästa befattning som jag har haft som drygt 30 år som anställd i Försvarsmakter. Att få möjligheten att starta upp en helt ny Flygflottilj är helt fantastiskt! Det har inneburit och det innebär, mycket arbete för att få processer, metoder och personal på plats, samtidigt som det säkerhetspolitiska läget har försämrats med ett krig i Europa sedan 24 februari förra året, och inte nog med att vi förbereder oss för ett Nato-medlemskap. Allt är spännande, intressant och utvecklande men även krävande och intensivt. Därför är det viktigt att vi gör det här arbetet tillsammans och jag upplever att det finns ett stort engagemang och vilja hos personalen att utveckla våra förmågor.I dessa oroliga tider i vår omvärld, vad ser du som ditt och F16 viktigaste uppdrag framöver?

Vi måste, utifrån dagens gällande organisation och med befintlig materiel och personal, kunna hantera den oroliga situation som vi just nu befinner oss i, som ytterst handlar om att kunna möta ett väpnat angrepp.Hur går dina tankar kring det som sker i Europa nu?

Det är som sagt mycket oroligt, så här oroligt har vi inte haft det i Europa sedan andra världskriget och det måste vi förhålla oss till. Den här situationen är hela Europas angelägenhet och tillsammans ska vi fortsätta att stödja med både civila och militära resurser. Situationen kommer bedömt, enligt sakkunniga, att dessvärre bestå under längre tid.


Om Sverige går med i NATO, hur påverkar det din verksamhet?

Vi har redan gjort förberedelser för ett Nato-medlemskap och Flygvapnet har kommit väldigt långt. Vi leder våra stridsflygplan (JAS 39 Gripen) på engelska, vi är redan organiserade och använder Nato-metoder där vi är interoperabla med många av våra militära internationella partners. Jag vill bara vara tydlig med, att ett Nato-medlemskap, berör inte bara Försvarsmakten utan är hela Sveriges angelägenhet där både det civila och militära försvaret har uppgifter att lösa.


En av dina viktiga uppgifter har varit att forma ditt arbetslag. Vad har du upplevt varit mest utmanande med det?

Eftersom det blev krig i Ukraina redan en månad efter etablerandet så fick vi inte så mycket tid för förberedelser och tid för att lära känna varandra. Vi förväntades leverera omedelbara effekter/förmågor. Men det är i dessa svåra stunder som jag upplever av vi tillsammans använder befintliga kunskaper och erfarenheter och kör på. Jag kan också uppleva att man i pressade situationer blir mer sammansvetsade och man värderar varandras värden än mer. Men i arbetslag uppstår det alltid friktioner och konflikter men det kan vara utvecklande i sig om vi tillåter oss att tala om det. Arbetslag och gruppdynamik är oftast väldigt spännande och utvecklande.


Ni skapar riktade kampanjer för att få fler unga kvinnor att söka värnplikt. Har dessa gett resultat och i såna fall vad?

Det är för tidigt att säga eftersom nästa värnpliktsinryckning är efter sommaren men Försvarsmakten genomför ständig uppföljning i frågan eftersom målet är att öka andelen kvinnor inom samtliga personalkategorier.


Har ditt deltagande i Ruter Dam haft betydelse för dig i din resa dit du är idag? Vad ser du så här 1 år i efterhand att du har tagit med dig?

För mig har det varit viktigt att kunna spegla mig i andra kvinnor i ledande befattningar. Att få lära mig av deras erfarenheter och kompetenser, att bygga nätverk och ha kul tillsammans. Det handlar om att ”ge” och att ”få” i gruppen och min erfarenhet av Ruter Dam är att man fylls av kraft och energi i mötet med varandra.


Vad ger dig energi i vardagen? Och hur spenderar du din lediga tid?

Jag får energi i vardagen/jobbet när jag ser att vi åstadkommer resultat av det arbete som vi har genomfört tillsammans, att se personalen engagerade, men framför allt att se andra människor växa. Det ger energi!

På fritiden får jag energi av att vistas i skog och natur därav så är golf är en stor passion liksom trädgårdsarbete och svampplockning men naturligtvis också socialt umgänge och familj.


Comments


bottom of page