top of page

Helena Söderberg, Ruter Dam 2013, ny HR-Direktör för Coor Facility Management


Berätta om din nya tjänst

Sedan augusti 2020 är jag ny HR Direktör för Coor Facility Management. Min roll är att driva Coors koncernövergripande HR arbete, med fokus att långsiktigt stötta vår affär. Jag har under mina första tre månader fått lära känna verksamheten och träffat många duktiga och väldigt engagerade medarbetare. Extra fokus just nu ur ett HR perspektiv är att arbeta med resultatet från årets medarbetarundersökning, där vi fått väldigt fina resultat både när det gäller medarbetarengagemang och hur våra medarbetare upplever ledarskapet i organisationen. En utmaning blir att skapa förutsättningar för oss att bibehålla den kultur och klimat som idag finns i organisationen under pågående pandemi.


Vilka utmaningar ser du?

Coor är ett bolag som kontinuerligt växer och vi har fortsatta ambitioner att göra det. Eftersom nästan alla våra tjänster som vi levererar är med människor, så är den största utmaningen att attrahera rätt människor med rätt kompetens till oss och sedan utveckla och motivera alla våra medarbetare, så att de tjänster vi utför på riktigt bidrar till våra kunders verksamheter. Som en följd av detta är en utmaning att arbeta enhetligt och effektivt med vårt employer brand.


Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden?

Som nyanställd har jag under hösten fått lära mig mycket nytt och träffat så många härliga personer. Det ger mig massor av energi! På min fritid uppskattar jag att få vara utomhus, och då gärna vandrandes, springandes eller på skidor. Gör detta helst tillsammans med mina barn och nära vänner. Att snart få möjlighet att resa igen, är något jag längtar extra mycket efter i dessa tider.

Comments


bottom of page