top of page

Digital frukost med Energimyndigheten

Inspirerande träff med Ruter Dams affärsnätverk idag när Klara Helstad Ruter Dam 2012 och Head Sustainable Industry Unit på Energimyndigheten gav oss en inblick i industrins omställning till fossilfritt och berättade om Energimyndighetens satsning Industriklivet samt hur fokuset har skiftat inom företag.


Comments


bottom of page