Digital frukost med Energimyndigheten

Inspirerande träff med Ruter Dams affärsnätverk idag när Klara Helstad Ruter Dam 2012 och Head Sustainable Industry Unit på Energimyndigheten gav oss en inblick i industrins omställning till fossilfritt och berättade om Energimyndighetens satsning Industriklivet samt hur fokuset har skiftat inom företag.