top of page

Christina Carlmark, mentor i Spader Ess

"Tack Ruter Dam för att jag fått vara mentor åt Helena Dykes på Vattenfall i Spader Ess programmet. Så lärorikt och inspirerande att utbyta erfarenheter under året. Många värdefulla reflektioner!"

Christina Carlmark, Ruter Dam 1997, Head of Customer Academy på Telia Company var mentor i första programmet av Spader Ess.


Hennes adept var Helena Dykes Head of Operational Excellence, Sweden BA Heat på Vattenfall. Comments


bottom of page