top of page

Caroline Arehult, Ruter Dam 2013, tillträder som ny VD på Akademiska Hus


Berätta om ditt nya jobb I höst tillträder jag som vd för Akademiska Hus som är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget ägs av staten och bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation. Kunderna, dvs hyresgästerna, utgörs till största del av universitetet och högskolor.


Vilka utmaningar står du inför? En av utmaningarna just nu är att försöka se hur digitaliseringen påverkar lokalbehovet för kunderna och hur man på bästa sätt kan stötta universiteten och högskolorna i deras säkerligen förändrade behov.


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden? På fritiden ägnar jag mycket tid åt mitt basketlag med flickor födda 2008 som jag coachar. Dessutom spenderar jag under trädgårdssäsongen mycket tid i rabatterna och växthuset som vi har på tomten.

Comments


bottom of page