Spader Ess - chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnor i början av karriären

Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till bra ledare inom organisationen och får en stabil plattform.
Vi tror att hon redan är chef med någon erfarenhet av att leda andra och potential att växa.

Nästa program är fullbokat, vi öppnar ansökan inför nästa omgång i början av 2020!

PROGRAMMETS SYFTE ÄR ATT BIDRA TILL:

 • Yngre kvinnors professionella ledarutveckling
 • att bredda deltagarnas relationer och nätverk
 • att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet
 • att öka deltagarnas förståelse för ledarskap i praktiken

MÅLGRUPP:

Kvinnor i början av karriären, ca. 27-35 år med:

 • Ambition att utvecklas som chefer eller i andra nyckelpositioner inom företaget.
 • En chef som stöder deltagarens kompetens- och karriärutveckling.

PROGRAMMETS INNEHÅLL: 

 • Kommunikation, relationer och nätverk
 • Lösningsorienterat ledarskap
 • Värderingar, motivation och drivkrafter
 • Förändring och utveckling
 • Organisation, kultur och strukturer
 • Gruppen och jag
 • Stresshantering
 • Karriärplanering och råd
 • Mentorskap

UPPLÄGG:

 • Uppstartsmöte med fokus på matchning med extern mentor
 • 10 heldagar uppdelade i fem moduler. Det är program dagtid på konferensanläggning i centrala Stockholm.
 • Grupparbete kvällstid under modulerna
 • 7-8 samtal med extern mentor

Seminarierna genomförs på svenska. Antalet deltagare är begränsat.

Vid frågor, kontakta: Programchef Maria Billing, mb@ruterdam.com