top of page
AA9I7637.jpeg

Årets Ruter Dam 2019

Carina Åkerström, vd och koncernchef Handelsbanken

ÅRETS RUTER DAM 2019 - CARINA ÅKERSTRÖM, VD HANDELSBANKEN

Carina Åkerström har utsetts till Årets Ruter Dam 2019 – En hedersutmärkelse som tilldelas den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefspositionen inom svenskt näringsliv under det gångna året.

Årets Ruter Dam 2019 är Carina Åkerström som sedan i mars i år är vd och koncernchef för Handelsbanken. Handelsbanken har ca 12 000 medarbetare och hade förra året ett rörelseresultat på drygt 22 miljarder kronor. Carina har en lång och framgångsrik karriär inom banken där hon gjort starka resultat över lång tid. Hon började i banken 1986 och har bland annat varit vice vd, chef för regionbanken i östra Sverige och regionbankschef i Stockholm.

Hon är den första kvinnan att leda Handelsbanken.

Handelsbanken har ett decentraliserat arbetssätt med stark lokal förankring. Banken har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken ser dessa länder som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har verksamhet i närmare 20 länder.

– Carina Åkerström är en mycket kvalificerad person med en gedigen meritlista. Hon har viljan och förmågan att genomföra förändring och gå i bräschen för den nödvändiga transformation som banken står inför med digitalisering, effektivisering och kostnadsbesparingar. Carina är en sann kvinnlig förebild, att hon dessutom gick Ruter Dams program 2004 är vi extra stolta över säger Marika Lundsten, vd Ruter Dam.

Urvalsprocessen till hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam tar hänsyn till företagets storlek, omsättning, antal anställda och den kvinnliga chefens grad av makt och inflytande. Pristagaren utses av Ruter Dams styrelse: ordförande Gunnel Duveblad, styrelseproffs, Gunilla Arhén, grundare Ruter Dam, Ann Carlsson, vd Apoteket AB, Malin Persson, styrelseproffs samt Eva Krutmeijer, vd och grundare EKKO AB. Ruter Dams styrelse bevakar löpande utnämningar på högsta ledande nivåer. På ett jurymöte beslutar styrelsen om vilken kvinna som under året har fått det största ansvaret i form av antal medarbetare, omsättning och totalansvar.

– Jag är glad och stolt över att ha blivit utvald till Årets Ruter Dam. Arbetet som Ruter Dam gör för att uppmärksamma kvinnligt ledarskap är mycket viktigt. Jämställdhet är idag strategiskt avgörande för att kunna rekrytera duktiga medarbetare och ju fler perspektiv chefer och medarbetare bidrar med, desto bättre förstår man sina kunder. Jämställdhet är helt enkelt bra för lönsamheten, säger Carina Åkerström.

Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam delas ut årligen ut i form av ett diplom samt äran i samband med Ruter Dam-dagen, ett seminarium för deltagare från Ruter Dams Chefsutvecklings- och mentorprogram. Förra året gick hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam 2018 till Petra Einarsson, vd och koncernchef BillerudKorsnäs, och året innan till Susanne Ehnbåge, vd och koncernchef för nordiska NetOnNet.

Bland tidigare pristagare finns Helena Stjernholm, vd Industrivärden, Mia Brunell Livfors, vd Axel Johnson, Sonat Burman Olsson, tidigare vd Coop Sverige, Annika Falkengren, tidigare koncernchef SEB samt Ann Carlsson, vd Apoteket AB.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Anna Johansson, Micael Bindefeld AB 

anna.johansson@bindefeldab.se

+46 73 342 27 28

Marika Lundsten, vd Ruter Dam & Spader Ess

ml@ruterdam.com

+ 46 70 384 85 75

Handelsbankens pressavdelning

press@handelsbanken.se

+46 8 701 80 18

HUR HEDERSUTMÄRKELSEN ÅRETS RUTER DAM DELAS UT

Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam har delats ut varje år sedan 1990. Pristagaren utses av Ruter Dams vd Marika Lundsten tillsammans med styrelsen bestående av Gunnel Duveblad, Anna Borg, Heléne Mellquist, Karin Eliason samt Eva Krutmeijer. Urvalsprocessen tar hänsyn till företagets storlek, omsättning och den kvinnliga chefens grad av makt och inflytande. Ruter Dams styrelse bevakar löpande utnämningar på högsta ledande nivåer. På ett jurymöte beslutas vilken kvinna som under året har befordrats till den högsta positionen med störst ansvar inom svenskt näringsliv.

bottom of page