top of page

För kvinnliga ledare & chefer inom svenskt näringsliv

RuterDam_LinkedIn_profilbild_utkast1.jpg

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag.

Våra ledord är Affärsmässighet, Kvalitet och Resultat

Ruter Dam har funnits i över 35 år och 1500 kvinnliga chefer har genomgått det

1-åriga chefsutveck­lings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt och med ett stort affärsfokus. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer. I syfte att bidra till kvinnors professionella nätverk och relationsbyggande erbjuds även alla programdeltagare medlemskap i Ruter Dams Affärsnätverk

nathaniel-shuman-RCrNkWsGIWE-unsplash.jpg
Våra program

VÅRA PROGRAM

Spader.png

1-årigt chefs- och mentorprogram för kvinnor i början av sin chefskarriär. Målet är att bidra till att deltagarna snabbare utvecklas till framgångsrika ledare inom organisationen och får en stabil plattform.

Ruter.png

1-årigt chefs- och mentorprogram för kvinnliga seniora ledare, med målet att deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag.

Nätverk.png

Affärsnätverket är öppet för dem som genomgått Ruter Dam.

AKTUELLT FRÅN RUTER DAM

ÅRETS RUTER DAM

Årets Ruter Dam 2023 är Nina Jönsson, VD ICA Gruppen. 

AR7I9180.JPG
bottom of page