Chefs- och Mentorprogram

Syftet är att stärka och bidra till kvinnliga ledares karriärutveckling. Sedan starten 1987 har över 1100 kvinnor genomgått Ruter Dams ettåriga Che...

Läs mer »

AffärsNätverk

Ruter Dam har en stark tro på nätverk och relationer. Hela vår verksamhet är uppbyggd på goda, långsiktiga och hållbara relationer med ömsesidigt ut...

Läs mer »

Förmedling Styrelsekandidater

Ruter Dam förmedlar affärsmässiga kvinnliga styrelseledamöter. Vi har många höga kvinnliga chefer i vårt AffärsNätverk som är intresserade av styrel...

Läs mer »

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag.

Våra ledord är Affärsmässighet, Kvalitet och Resultat. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7546_personimg

Jan-Olof Jacke

Extern Mentor 2017, VD AstraZeneca AB

Jag är glad att få chansen att vara mentor i Ruter Dam. Det är lite som att vi har en "frizon" där vi diskuterar frågor öppnare, friare och från nya vinklar. Kan jag på något sätt använda mina egna erfarenheter för att bidra till personlig utveckling är jag tacksam, dessutom ger det mig energi, nya infallsvinklar och insikt i andra branscher. Det är roligt och utvecklande.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7456_personimg

Britta Burreau

Ruter Dam 2014, VD KPA Pension

Ruter Dam skiljer sig från andra program. Vi lyfte frågor som man annars inte pratar om. Och vi börjar med individen, att jag ska hålla som människa. Alla deltagare var på hög nivå så vi hade väldigt bra utbyte av varandra.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7515_personimg

Johan Söderström

Extern Mentor 2017, VD ABB Sverige AB

Det är inspirerande och roligt att vara mentor i Ruter Dam. Därför har jag varit det i flera år. Jag träffar kompetenta kvinnliga chefer - adepter. Vi talar om Ruter Dams program som är viktigt för deras utveckling; om ledarskap, hållbarhet, lönsam tillväxt, hur de som chefer ska tänka framåt och utvecklas vidare i sina företag. Det är stimulerande. Jag lär också nytt och får anledning att reflektera över hur vi kan förbättra i ABB. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7472_personimg

Margareta Ozolins

Ruter Dam 2009. Vice President Sweden Operations, AstraZeneca

Året med Ruter Dam var inte bara en ovanligt bra utbildning utan även en personlig resa. Både som individ och som ledare. Det fanns tid för byggande av värdefulla relationer och nätverk som jag har och haft nytta av sedan dess. Inte bara bland de fantastiska kvinnor som går kursen utan även andra seniora personer från Svenskt Näringsliv. En del av de verktyg jag lärde mig använder jag fortfarande i mitt ledarskap.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7454_personimg

Hans Holmström

Intern Mentor 2016, CEO Siemens Industrial Turbomachinery AB

Ruter Dam är ett verktyg för att förbättra mångfalden inom svensk industri. Jag har sett några damer genomgå Ruter Dams program med mycket positiva effekter. Viktigt med den höga nivå som Ruter Dam har på externa mentorer och föreläsare. Och Siemens arbetar aktivt för en bättre balans mellan män och kvinnor inom industri.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7455_personimg

Jeanette Jäger

Ruter Dam 2013. tf VD Bankgirot

Det är inte alltid som allt motsvarar mina förväntningar, men det gjorde Ruter Dams program. Jag har fått en kvalitetsstämpel. Och nätverket är ovärderligt för karriärutveckling, tillgång till information och för att fatta bra beslut. Jag kan snabbt se hur jag ska nå någon speciell person tack vare mina kontakter inom Ruter Dam. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7457_personimg

Gunilla Spongh

Ruter Dam 2014. CFO Preem

Det mest positiva är nätverket – otroligt starkt nätverk med väldigt duktiga kvinnor i alla branscher, olika kompetens, erfarenheter och roller. Ger så mycket. I det dagliga är det en trygghet att kunna bolla utmaningar med personer utanför det egna företaget.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7506_personimg

Åsa Hedenberg

Ruter Dam 1994, VD Specialfastigheter

Ruter Dams teoretiska innehåll kombinerat med mentordelen var enormt givande för min personliga utveckling . Den tillit och det erfarenhetsutbyte som skapades bland oss deltagare gav mersmak. Efter 22 år träffas vi fortfarande varje år och utbyter livskunskap. Affärsnätverket och vd-gruppen är också fantastiska inspirationskällor att fortsätta ösa ur. Det är en ynnest att ha fått gå programmet och jag rekommenderar det varmt.

Vad händer i Ruter Dams AffärsNätverk
 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_NewsL1_pg8071_newsimg

  Ett unikt och personligt möte med Lotta Lyrå – koncernchef Clas Ohlson och Ruter Dam 20008 Ruter Dams VD-grupp träffades i Stockholm för att möta Lotta Lyrå – en kvinna med unik personlighet och stark integritet. Lottas uppväxt präglades av många flyttar på grund av pappans jobb på Handelsbanken. Efter studier på Handelshögskolan arbetade hon inom skogsindustrin och efter ett spännande jobb som sågverkschef väntade drygt tio år på IKEA. IKEA lärde henne värderingar som hon burit med sig och nu efterlever och vill dela med sig av. Det är viktigt för henne att vara sig själv i alla lägen och vara nära sin organisation i de operativa besluten.

  Läs mer »

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_NewsL1_pg8070_newsimg

  Marika Håkansson VD Swedfund och Ruter Dam 2015 skapar hållbart företagande på världens tuffaste tillväxtmarknader Frukostmötet på Haymarket blev en intressant och viktig insikt i hållbart företagande och kvinnlig makt. Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader. Maria tillträdde som VD i mars i år, tidigare har Maria haft flera ledande roller bland annat inom Ericsson. Uppdraget är att tydligt och de områden som prioriteras att bidra till att skapa fler jobb, förbättra löner och arbetsvillkor och att arbeta med att minska CO2avtryck.

  Läs mer »

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_NewsL1_pg8051_newsimg

  BillerudKorsnäs koncernchef Petra Einarsson har utsetts till Årets Ruter Dam 2018 – En hedersutmärkelse som går till den kvinna som befordrats till den mest inflytelserika chefsposten i svenskt näringsliv under det gångna året. Petra Einarsson är sedan februari 2018 koncernchef för industriföretaget BillerudKorsnäs, som idag är en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar. Petra kommer från Sandvik-koncernen där hon haft flera ledande befattningar och närmast som chef för affärsområdet Materials Technology samt varit medlem i koncernledningen på Sandvik AB.

  Läs mer »

Karriärsteg och Utveckling
 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8030_personimg

  Berätta om ditt nya jobb
  Jag började som koncernchef och VD på Movement Group AB den 1:a september. Movement Group består av två bolag. Det ena bolaget heter Movement Sales Partner AB och har i mer än 50 år erbjudit specialiserade säljtjänster till aktörer på den svenska dagligvarumarknaden samt restaurangsektorn. Det andra bolaget är Movement Business Partner AB (f.d. Ancrona), som är ett av Sveriges större sälj- och importföretag för snabbrörliga konsumentvaror. Bolaget firade sitt 90-årsjubileum 2017. Totalt är vi närmare 150 medarbetare som varje dag arbetar för att skapa tillväxt för våra uppdragsgivare.

   

  Läs mer...

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8027_personimg

  Vad innebär ditt nya jobb?
  Jag har världens spännande jobb och kliver in som Vice VD och med operativt ansvar för Marketing och Operations för Microsoft Sverige. Vad det mer konkret innebär så har jag ansvar i mitt uppdrag för strategi, Produkt & Affärsutveckling, PR & Kommunikation och Marknadskommunikation samt Sales Operations. 


  Läs mer...

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8026_personimg

  Lena Hallin, Ruter Dam 1997 blev idag utsedd till ny chef för Must, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten av regeringen. 
  Lena blir därmed den första kvinnliga chefen på den tjänsten, Lena befordras till generalmajor.

  – Det är med stor respekt och ödmjukhet som jag kommer att ta mig an uppdraget när jag senare tar över från min företrädare. Jag känner mig stolt och hedrad över att få förtroendet att i rollen som chef för Must vara med och bidra till Sveriges fortsatta säkerhet och försvarsförmåga, säger Lena Hallin.

  Läs hela pressmeddelandet här

  Läs mer...

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8025_personimg

  Berätta om ditt nya jobb
  Som chief sustainability officer på IKEA Group leder jag hållbarhetsarbetet för koncernen. Koncernen omsätter 36 miljarder euro, driver 360+ varuhus i 30 länder och 46 shoppingscentres. Jag leder koncernstaben som består av ca 80 personer som jobbar med hållbar affärsutveckling, olika expertområden (från mänskliga rättigheter till klimatexperter), internrevisorer av hållbarhetsarbetet internt och hos leverantörer till varuhusen samt en matris av hållbarhetsteam som sitter ute i marknaderna. Totalt ca 400 personer. Vi ansvarar för att säkra att vi miljöanpassar hela verksamheten (drift av varuhus och shoppingcentres); informerar och inspirerar kunder att leva mer hållbart och säkra att vi jobbar med vår omvärld på ett positivt sätt. 

  Läs mer...

Gunilla Arhén Karriärrådgivare i DN
 • Fråga: Jag är chef vid en myndighet och vill söka mig vidare. Drömmen är att jobba som chef vid ”min” myndighets tillsynsmyndighet. Hur tar jag bäst reda på om det finns någon möjlighet för mig där? Jag har kontakter på denna myndighet, men inte med någon i chefsposition. Det känns dumt att ”anmäla mitt intresse”, eller fråga dem om vakanser. Och det känns dumt att mejla till myndighetens brevlåda eftersom de vet vem jag är.

  Läs mer...