Chefs- och Mentorprogram

Syftet är att stärka och bidra till kvinnliga ledares karriärutveckling. Sedan starten 1987 har över 1100 kvinnor genomgått Ruter Dams ettåriga Che...

Läs mer »

AffärsNätverk

Ruter Dam har en stark tro på nätverk och relationer. Hela vår verksamhet är uppbyggd på goda, långsiktiga och hållbara relationer med ömsesidigt ut...

Läs mer »

Förmedling Styrelsekandidater

Ruter Dam förmedlar affärsmässiga kvinnliga styrelseledamöter. Vi har många höga kvinnliga chefer i vårt AffärsNätverk som är intresserade av styrel...

Läs mer »

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag.

Våra ledord är Affärsmässighet, Kvalitet och Resultat. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7546_personimg

Jan-Olof Jacke

Extern Mentor 2017, VD AstraZeneca AB

Jag är glad att få chansen att vara mentor i Ruter Dam. Det är lite som att vi har en "frizon" där vi diskuterar frågor öppnare, friare och från nya vinklar. Kan jag på något sätt använda mina egna erfarenheter för att bidra till personlig utveckling är jag tacksam, dessutom ger det mig energi, nya infallsvinklar och insikt i andra branscher. Det är roligt och utvecklande.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7456_personimg

Britta Burreau

Ruter Dam 2014, VD KPA Pension

Ruter Dam skiljer sig från andra program. Vi lyfte frågor som man annars inte pratar om. Och vi börjar med individen, att jag ska hålla som människa. Alla deltagare var på hög nivå så vi hade väldigt bra utbyte av varandra.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7515_personimg

Johan Söderström

Extern Mentor 2017, VD ABB Sverige AB

Det är inspirerande och roligt att vara mentor i Ruter Dam. Därför har jag varit det i flera år. Jag träffar kompetenta kvinnliga chefer - adepter. Vi talar om Ruter Dams program som är viktigt för deras utveckling; om ledarskap, hållbarhet, lönsam tillväxt, hur de som chefer ska tänka framåt och utvecklas vidare i sina företag. Det är stimulerande. Jag lär också nytt och får anledning att reflektera över hur vi kan förbättra i ABB. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7472_personimg

Margareta Ozolins

Ruter Dam 2009. Vice President Sweden Operations, AstraZeneca

Året med Ruter Dam var inte bara en ovanligt bra utbildning utan även en personlig resa. Både som individ och som ledare. Det fanns tid för byggande av värdefulla relationer och nätverk som jag har och haft nytta av sedan dess. Inte bara bland de fantastiska kvinnor som går kursen utan även andra seniora personer från Svenskt Näringsliv. En del av de verktyg jag lärde mig använder jag fortfarande i mitt ledarskap.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7454_personimg

Hans Holmström

Intern Mentor 2016, CEO Siemens Industrial Turbomachinery AB

Ruter Dam är ett verktyg för att förbättra mångfalden inom svensk industri. Jag har sett några damer genomgå Ruter Dams program med mycket positiva effekter. Viktigt med den höga nivå som Ruter Dam har på externa mentorer och föreläsare. Och Siemens arbetar aktivt för en bättre balans mellan män och kvinnor inom industri.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7455_personimg

Jeanette Jäger

Ruter Dam 2013. tf VD Bankgirot

Det är inte alltid som allt motsvarar mina förväntningar, men det gjorde Ruter Dams program. Jag har fått en kvalitetsstämpel. Och nätverket är ovärderligt för karriärutveckling, tillgång till information och för att fatta bra beslut. Jag kan snabbt se hur jag ska nå någon speciell person tack vare mina kontakter inom Ruter Dam. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7457_personimg

Gunilla Spongh

Ruter Dam 2014. CFO Preem

Det mest positiva är nätverket – otroligt starkt nätverk med väldigt duktiga kvinnor i alla branscher, olika kompetens, erfarenheter och roller. Ger så mycket. I det dagliga är det en trygghet att kunna bolla utmaningar med personer utanför det egna företaget.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7506_personimg

Åsa Hedenberg

Ruter Dam 1994, VD Specialfastigheter

Ruter Dams teoretiska innehåll kombinerat med mentordelen var enormt givande för min personliga utveckling . Den tillit och det erfarenhetsutbyte som skapades bland oss deltagare gav mersmak. Efter 22 år träffas vi fortfarande varje år och utbyter livskunskap. Affärsnätverket och vd-gruppen är också fantastiska inspirationskällor att fortsätta ösa ur. Det är en ynnest att ha fått gå programmet och jag rekommenderar det varmt.

Vad händer i Ruter Dams AffärsNätverk
Karriärsteg och Utveckling
 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7913_personimg

  Berätta om ditt nya jobb 
  5 mars tillträder jag som VD för Swedfund International AB. Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader.  

  Läs mer...

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7899_personimg

  Berätta om ditt nya jobb
  Sedan 1 Juni 2017 är jag Vice President and Head of Group Sourcing at Ericsson
  Vilka utmaningar ser du i jobbet
  Ericsson arbetar idag med runt 25,000 underleverantörer inom HW, SW och tjänster spridda över hela världen och med en årlig inköpsbudget på över 100 BSEK. För vår tekniska och kostnadsmässiga konkurrenskraft så är det helt avgörande att vi från sourcing säkerställer att vi jobbar med de absolut bästa underleverantörerna och under de mest konkurrensmässiga pris och avtals villkoren.

  Läs mer...

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7873_personimg

  Grattis Carola som börjar nytt jobb idag. Vilken roll har du nu?
  Vice VD för Aktia Bank Abp med ansvarsområdet Private Banking.

  Läs mer...

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7838_personimg

  Berätta om ditt nya jobb Annsofi. 
  Som chef för Utveckling Befintlig Affär ansvarar jag för att våra livsystem är konkurrenskraftiga och har den funktionalitet som behövs för att hantera livaffären legalt och affärsmässigt och att vi som organisation arbetar effektivt med kort time to market. 

  Läs mer...

Gunilla Arhén Karriärrådgivare i DN
 • Fråga: Jag är chef vid en myndighet och vill söka mig vidare. Drömmen är att jobba som chef vid ”min” myndighets tillsynsmyndighet. Hur tar jag bäst reda på om det finns någon möjlighet för mig där? Jag har kontakter på denna myndighet, men inte med någon i chefsposition. Det känns dumt att ”anmäla mitt intresse”, eller fråga dem om vakanser. Och det känns dumt att mejla till myndighetens brevlåda eftersom de vet vem jag är.

  Läs mer...

 • Fråga: Jag är nyutnämnd chef över tidigare kollegor. Jag vill bli en bra chef. Men det är svårt. Mina medarbetare har förändrats. De äter inte längre lunch med mig och jag får gliringar om min nya chefsroll. Jag har samlat min grupp för att vi tillsammans ska prata om var vi står och hur vi ska arbeta framåt mot våra mål. Alla fick komma med förslag och synpunkter. Efteråt berättade en person att jag hade gjort ett vekt och osäkert intryck. Jag vill lyssna till mina medarbetare - inte peka med hela handen på ett auktoritärt och gammaldags sätt. Hur gör jag?

  Läs mer...

 • Fråga: Jag är managementkonsult med 10 års erfarenhet av kvalificerade projekt på landets mest framgångsrika företag. Jag är uppskattad. Men de som når de högsta nivåerna i vårt hierarkiska företag måste hitta och sälja in nya uppdrag. Vi har fått barn. Jag har svårt att arbeta så mycket som konsultlivet kräver. Jag vill byta företag och arbeta i en linjefunktion. Men det är svårt att hitta jobb som passar mig. I annonserna söker de folk med flera års erfarenhet och specialiserade inom något specifikt funktionellt område. Jag är för erfaren för att söka juniora roller men inte tillräckligt specialiserad för att söka många av de seniora rollerna. Har du tips på hur jag kan tänka och göra?

  Läs mer...