RuterDam_monster_A_webb_edited.jpg

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer

på hög nivå i stora företag

Våra ledord är Affärsmässighet, Kvalitet och Resultat

Ruter Dam har funnits i över 30 år och 1400 kvinnliga chefer har genomgått det

1-åriga Chefsutveck­lings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt och med ett stort affärsfokus. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer.

I syfte att bidra till kvinnors professionella nätverk och relationsbyggande erbjuds även alla programdeltagare medlemskap i Ruter Dams AffärsNätverk

Läs mer om Årets Ruter dam 2020, Helena Helmersson, vd H&M-gruppen.

Nominering till Ruter Dam 2022 är öppen - klicka här. Programmet startar i januari 2022

Nominering till Spader Ess är öppen - klicka här. Programmet startar i september 2021

Boss Mug
RUTER DAM
AA9I6960.JPG
SPADER ESS
AA9I3813.JPG
AFFÄRSNÄTVERK
RuterDam_monster_A_webb_edited.jpg