Ruter Dam Chefsutvecklings- och Mentorprogram

Syftet är att stärka och bidra till kvinnliga ledares karriärutveckling. Sedan starten 1987 har 1300 kvinnor genomgått Ruter Dams ettåriga Chefsutv...

Läs mer »

AffärsNätverk

Ruter Dam har en stark tro på nätverk och relationer. Hela vår verksamhet är uppbyggd på goda, långsiktiga och hållbara relationer med ömsesidigt ut...

Läs mer »

Spader Ess

Ruter Dams systerprogram har som mål att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till bra ledare inom organisationen och får en stabil platt...

Läs mer »

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag.

Våra ledord är Affärsmässighet, Kvalitet och Resultat. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8137_personimg

Malin Frenning

Malin Frenning, Ruter Dam 2004, EVP and President of Division Infrastructure, ÅF

Min resa med Ruter Dam har varit mycket utvecklande och givande – och pågår fortfarande genom kontakterna och vänskaperna. I yrkeslivet har jag kunnat använda verktyg och lärdomar, och jag gläds åt att kunna föra vidare mina erfarenheter till nästa generation ledare. Jag är en stark ambassadör och kan intyga att nätverket, de teoretiska kunskaperna och mentorskapet är en oslagbar kombination.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8132_personimg

Alrik Danielson

Extern Mentor 2019, VD och koncernchef SKF 

Jag tycker Ruter Dam är fantastiskt. Så mycket kompetens och erfarenhet. Jag känner mig lika mycket som en adept själv. Att få utbyta erfarenheter och diskutera arbetet i förtroende, har fått mig att växa som företagsledare.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8133_personimg

Charlotte Gamnis

Ruter Dam 2018, Head of People Hub på Telia Company

Ruter Dam är så mycket mer än ett bra ledarskapsprogram. Jag är otroligt tacksam för att jag under Ruter Dam året fick möjlighet att utbyta idéer och tankar med andra kloka kvinnor samt att reflektera ihop med mina mentorer över vad jag ville göra som nästa steg och att Telia gett mig möjlighet att vidareutvecklas som ledare inom nytt område. Affärsnätverket du får via Ruter Dam är ovärderligt! 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8138_personimg

Alexander Huber

Extern Mentor 2019, Managing Director TUI Nordic

För mig handlar Ruter Dam om två saker – nätverk och lärande. Det är såklart uppenbara värden för deltagarna i programmet som ges en unik möjlighet att möta andra drivna personer samt ta del av ett strukturerat lärande. Men jag upplever samma möjlighet som mentor. I varje samtal och interaktion lär jag mig mer om andras erfarenheter, och hur jag kan använda dem för min egen utveckling. Jag har en stark tilltro att vi lär av varandra, och Ruter Ram skapar en bra plattform för det.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7546_personimg

Jan-Olof Jacke

Extern Mentor 2019, VD Svenskt Näringsliv

Jag är glad att få chansen att vara mentor i Ruter Dam. Det är lite som att vi har en "frizon" där vi diskuterar frågor öppnare, friare och från nya vinklar. Kan jag på något sätt använda mina egna erfarenheter för att bidra till personlig utveckling är jag tacksam, dessutom ger det mig energi, nya infallsvinklar och insikt i andra branscher. Det är roligt och utvecklande.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7456_personimg

Britta Burreau

Ruter Dam 2014, VD KPA Pension

Ruter Dam skiljer sig från andra program. Vi lyfte frågor som man annars inte pratar om. Och vi börjar med individen, att jag ska hålla som människa. Alla deltagare var på hög nivå så vi hade väldigt bra utbyte av varandra.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7515_personimg

Johan Söderström

Extern Mentor 2019, VD ABB Sverige AB

Det är inspirerande och roligt att vara mentor i Ruter Dam. Därför har jag varit det i flera år. Jag träffar kompetenta kvinnliga chefer - adepter. Vi talar om Ruter Dams program som är viktigt för deras utveckling; om ledarskap, hållbarhet, lönsam tillväxt, hur de som chefer ska tänka framåt och utvecklas vidare i sina företag. Det är stimulerande. Jag lär också nytt och får anledning att reflektera över hur vi kan förbättra i ABB. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7472_personimg

Margareta Ozolins

Ruter Dam 2009. Vice President Sweden Operations, AstraZeneca

Året med Ruter Dam var inte bara en ovanligt bra utbildning utan även en personlig resa. Både som individ och som ledare. Det fanns tid för byggande av värdefulla relationer och nätverk som jag har och haft nytta av sedan dess. Inte bara bland de fantastiska kvinnor som går kursen utan även andra seniora personer från Svenskt Näringsliv. En del av de verktyg jag lärde mig använder jag fortfarande i mitt ledarskap.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7455_personimg

Jeanette Jäger

Ruter Dam 2013. VD Bankgirot

Det är inte alltid som allt motsvarar mina förväntningar, men det gjorde Ruter Dams program. Jag har fått en kvalitetsstämpel. Och nätverket är ovärderligt för karriärutveckling, tillgång till information och för att fatta bra beslut. Jag kan snabbt se hur jag ska nå någon speciell person tack vare mina kontakter inom Ruter Dam. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7457_personimg

Gunilla Spongh

Ruter Dam 2014. Styrelseproffs

Det mest positiva är nätverket – otroligt starkt nätverk med väldigt duktiga kvinnor i alla branscher, olika kompetens, erfarenheter och roller. Ger så mycket. I det dagliga är det en trygghet att kunna bolla utmaningar med personer utanför det egna företaget.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7506_personimg

Åsa Hedenberg

Ruter Dam 1994, VD Specialfastigheter

Ruter Dams teoretiska innehåll kombinerat med mentordelen var enormt givande för min personliga utveckling. Den tillit och det erfarenhetsutbyte som skapades bland oss deltagare gav mersmak. Efter 22 år träffas vi fortfarande varje år och utbyter livskunskap. Affärsnätverket och vd-gruppen är också fantastiska inspirationskällor att fortsätta ösa ur. Det är en ynnest att ha fått gå programmet och jag rekommenderar det varmt.

Vad händer i Ruter Dams AffärsNätverk

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_NewsL1_pg8225_newsimg

  Carina Åkerström har utsetts till Årets Ruter Dam 2019 – En hedersutmärkelse som tilldelas den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefspositionen inom svenskt näringsliv under det gångna året. Årets Ruter Dam 2019 är Carina Åkerström som sedan i mars i år är vd och koncernchef för Handelsbanken. Handelsbanken har ca 12 000 medarbetare och hade förra året ett rörelseresultat på drygt 22 miljarder kronor. Carina har en lång och framgångsrik karriär inom banken där hon gjort starka resultat över lång tid. Hon började i banken 1986 och har bland annat varit vice vd, chef för regionbanken i östra Sverige och regionbankschef i Stockholm. Hon är den första kvinnan att leda Handelsbanken. Handelsbanken har ett decentraliserat arbetssätt med stark lokal förankring. Banken har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken ser dessa länder som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har verksamhet i närmare 20 länder. – Carina Åkerström är en mycket kvalificerad person med en gedigen meritlista. Hon har viljan och förmågan att genomföra förändring och gå i bräschen för den nödvändiga transformation som banken står inför med digitalisering, effektivisering och kostnadsbesparingar. Carina är en sann kvinnlig förebild, att hon dessutom gick Ruter Dams program 2004 är vi extra stolta över säger Marika Lundsten, vd Ruter Dam. Urvalsprocessen till hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam tar hänsyn till företagets storlek, omsättning, antal anställda och den kvinnliga chefens grad av makt och inflytande. Pristagaren utses av Ruter Dams styrelse: ordförande Gunnel Duveblad, styrelseproffs, Gunilla Arhén, grundare Ruter Dam, Ann Carlsson, vd Apoteket AB, Malin Persson, styrelseproffs samt Eva Krutmeijer, vd och grundare EKKO AB. Ruter Dams styrelse bevakar löpande utnämningar på högsta ledande nivåer. På ett jurymöte beslutar styrelsen om vilken kvinna som under året har fått det största ansvaret i form av antal medarbetare, omsättning och totalansvar. – Jag är glad och stolt över att ha blivit utvald till Årets Ruter Dam. Arbetet som Ruter Dam gör för att uppmärksamma kvinnligt ledarskap är mycket viktigt. Jämställdhet är idag strategiskt avgörande för att kunna rekrytera duktiga medarbetare och ju fler perspektiv chefer och medarbetare bidrar med, desto bättre förstår man sina kunder. Jämställdhet är helt enkelt bra för lönsamheten, säger Carina Åkerström. Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam delas ut årligen ut i form av ett diplom samt äran i samband med Ruter Dam-dagen, ett seminarium för deltagare från Ruter Dams Chefsutvecklings- och mentorprogram. Förra året gick hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam 2018 till Petra Einarsson, vd och koncernchef BillerudKorsnäs, och året innan till Susanne Ehnbåge, vd och koncernchef för nordiska NetOnNet. Bland tidigare pristagare finns Helena Stjernholm, vd Industrivärden, Mia Brunell Livfors, vd Axel Johnson, Sonat Burman Olsson, tidigare vd Coop Sverige, Annika Falkengren, tidigare koncernchef SEB samt Ann Carlsson, vd Apoteket AB. Om Ruter Dam Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och mentorprogram som grundades 1987. Målet är fler kvinnliga chefer på hög nivå i svenskt näringsliv. Sedan starten har fler än 1 300 kvinnor deltagit i Ruter Dams ettåriga program och ett unikt affärsnätverk har etablerats. 2017 startade Ruter Dams systerprogram Spader Ess, ett program för yngre kvinnor i början av karriären där Ruter-Damare är mentorer. Verksamheten präglas av affärsmässighet, kvalitet och resultat. Läs mer på www.ruterdam.com Högupplösta pressbilder finns att ladda ner här: https://bit.ly/2mAuJZP Om Ruter Dam: www.ruterdam.com För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Johansson, Micael Bindefeld AB e-post: anna.johansson@bindefeldab.se telefon: +46 73 342 27 28 Marika Lundsten, vd Ruter Dam & Spader Ess. e-post: ml@ruterdam.com telefon: + 46 70 384 85 75 Handelsbankens pressavdelning. e-post: press@handelsbanken.se telefon: +46 8 701 80 18

  Läs mer »

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_NewsL1_pg8180_newsimg

  Vi startade upp hösten med Affärsnätverket i Malmö. Inbjudna till Altitude Meetings av Yasemin Arhan Modéer som berättade om hur hon strävar efter att förbättra världen genom möten och vilken roll fysiska möten har i en allt mer digitaliserad vardag. Möten har varit en central del i Yasemins karriär och idag driver hon Altitude meetings som är en mötesplats för stora delar av Skåne. Yasemin tog deltagarna med storm och det blev både diskussion och rundvisning i de olika rummen som alla har ett syfte och är designade för att ge mötesdeltagarna en extra upplevelse. En mycket lyckad mingelkväll och ett fantastiskt möte! Klicka här för fler bilder från minglet

  Läs mer »

Karriärsteg och Utveckling
 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8259_personimg

  Berätta om ditt nya jobb
  Jag tillträdde som VD för Bliwa Livförsäkring den 25/11.
  Bliwa är ett försäkringsbolag som är specialiserade på personförsäkringar – olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.
  Vårt fokus är gruppförsäkringar för större grupper på företag och organisationer. Vi arbetar nära våra avtalskunder med en transparent affärsmodell och försäkrar deras medarbetare, medlemmar och deras familjer – totalt en miljon svenskar.
  Vår verksamhet drivs enligt ömsesidiga principer och ägs av våra kunder. Vårt överskott går tillbaka till kunderna i form av sänkta premier, bättre villkor och nya tjänster. Bliwa befinner sig mitt i en spännande tillväxtresa.  

  Läs mer...

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8245_personimg

   Berätta om ditt nya jobb
  Jag tillträdde som vd och koncernchef i Praktikertjänst den 1 november. Praktikertjänst är ett unikt bolag som ägs och drivs av professionen, i huvudsak läkare och tandläkare. Idag omsätter bolaget 11 miljarder kronor och har 9 500 medarbetare. Nästa år fyller bolaget 60 år och jag vill att vi med hög kvalitet och omtanke om både patienter och medarbetare tar oss mot vår vision att blir Sveriges mest attraktiva vårdbolag.

  Läs mer...

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8232_personimg

  Berätta om ditt nya jobb
  Jag tillträdde som kommundirektör i Kungsbacka kommun den 1 oktober. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar som kommunens högsta tjänsteperson. Som kommundirektör är jag ytterst ansvarig för de nära 8000 medarbetarna och ska säkerställa att vi arbetar tillsammans för att invånarna och företagarna får den bästa servicen. Jag är också ansvarig för att genomföra kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens politiska beslut. 

  Läs mer...

 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg8231_personimg

  Berätta om ditt nya jobb
  Jag har precis klivit på jobbet som direktör och avdelningschef i Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKL är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla kommuner och regioner är medlemmar. Det innebär att ca 1,2 miljoner arbetstagare påverkas av vår verksamhet. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen. Min avdelning hanterar frågor om internt verksamhetsstöd och styrning av SKL. 

  Läs mer...