top of page
RuterDam_monster_A_webb_edited.jpg

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag
Våra ledord är Affärsmässighet, Kvalitet och Resultat
Nomineringen till Ruter Dam 2024 är öppen

 

 

 

Ruter Dam har funnits i över 35 år och 1500 kvinnliga chefer har genomgått det

1-åriga Chefsutveck­lings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt och med ett stort affärsfokus. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer.

I syfte att bidra till kvinnors professionella nätverk och relationsbyggande erbjuds även alla programdeltagare medlemskap i Ruter Dams AffärsNätverk

Årets Ruter Dam 2022 - Liia Nõu, vd Pandox

Boss Mug
RUTER DAM

För kvinnliga seniora ledare, med målet att deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag.

AA9I6960.JPG
SPADER ESS

För kvinnor i början av karriären. Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till bra ledare inom organisationen och får en stabil plattform. 

AA9I3813.JPG
AFFÄRSNÄTVERK

Ruter Dams nätverk är öppet för de som genomgått vårt
1-åriga chefs- och mentorprogram.

bottom of page