Årets Ruter Dam 2007 - Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv

Årets Ruter Dam - Årets Ruter Dam 2007 - Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv - ctl00_cph1_image1

Svenskt Näringslivs nya ordförande, Signhild Arnegård Hansen, har utsetts till Årets Ruter Dam 2007. Hedersutmärkelsen går till den kvinna som befordrats till den mäktigaste chefsposten under det senaste året. Priset delades ut av HM Drottningen i samband med Ruter Dam-dagen den 17 oktober.

– Först vill jag uttrycka mitttack för att ett sådant pris överhuvudtaget finns. Gunilla Arhén hargjort ett stort pionjärarbete för yrkeskvinnor i Sverige. Priset haruppmärksammat kvinnors kompetens ochdet traditionella avstånd som förde flesta fortfarande finns till männens sfär.


–Jag vill också tacka för att just jag har fått denna fina utmärkelse iår. Det har ett stort symbolvärde för hundratusentals kvinnor, och minförhoppning är att jag kan leva upp till det föredöme som prisetinnebär, säger Signhild Arnegård Hansen.

Efteren socionomutbildning vid Stockholms universitet började SignhildArnegård Hansen sin yrkesbana som lågstadielärare. 1992 startade hontillsammans med sin make Svenska Lantchips AB, idag ett företag medförgreningar i hela världen.


Hon var juryns enhälliga val.

– Signhild Arnegård Hansen är en av Sveriges absolut mäktigaste näringslivspersoner. I sin roll som ordförandeföreträder hon drygt 54 000 företag i hela Sverige, med omkring 1,5miljoner anställda. Hon är en av de mest inflytelserika kvinnorna sedanvi började dela ut hedersutmärkelsen 1990. Vi ser hur kvinnor på etthelt annat sätt utnämns och axlar tunga tjänster idag, vilket är extraroligt när Ruter Dam firar 20-års jubileum, säger Gunilla Arhén VD ochgrundare Ruter Dam.

ÅretsRuter Dam har delats ut sedan 1990. Detär en hedersutmärkelse till denkvinna som har befordrats till den mäktigaste chefsposten under detsenaste året. Dessutom en premiering av det företag eller denorganisation som har befordrat en kvinna till en mycket ansvarsfulltopposition.

Ifjol gick priset till Kinneviks VD Mia Brunell. Bland tidigarepristagare märks Jeanette Söderberg, Ingrid Jonasson-Blank, MarianneDicander Alexandersson, Annika Falkengren, Marie Ehrling, Birgitta Johansson-Hedberg, Sigrun Hjelmquist, Marianne Nivert, Maria Lilja, och Peggy Bruzelius.


Bakgrund till hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam och fakta om Ruter Dam

Juryn

Urvaletav pristagare sker bland företag som omsätter mer än 3 miljarder kr omåret. Hänsyn tas också till graden av inflytande och makt. Pristagarenutses av Ruter Dams styrelse som består av ordföranden ochstyrelseproffset Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Annette Brodin Rampe, direktör, Annika Falkengren, koncernchef SEB, Gunnel Duveblad, styrelseproffs samt Gunilla Arhén, VD och grundare av Ruter Dam.

Juryns motivering

SignhildArnegård Hansen är i sin roll som ordförande i Svenskt Näringsliv, enav Sveriges absolut mäktigaste näringslivspersoner. Hon företräderdrygt 54 000 företag organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund.Förbunden utgör Svenskt Näringslivs medlemmar, som tillsammans hartotalt ca 1,5 miljoner anställda.


SignhildArnegård Hansen är också entreprenör. Som VD har hon tillsammans medsin man drivit och utvecklat familjeföretaget Svenska Lantchips, därhon idag är ordförande. Svenska Lantchips är idag ettinternationaliserat konkurrensutsatt företag.


SignhildArnegård Hansen har kombinerat en enastående karriär, fött sex barn,gått från småföretagare och entreprenör till vice ordförande i SvensktNäringsliv. Och har 2007 utnämnts till ordförande med högsta ansvar.

Om Ruter Dam

RuterDam är ett Chefsutvecklings- och Mentorprogram för kvinnor. Målet ärfler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag. Viktiga ledord ärAffärsmässighet, Kvalitet och Resultat. Under 20 år har ca 800 chefergenomgått det ettåriga programmet. Majoriteten är medlemmar i RuterDams affärsnätverk – Ruter Dams Alumniförening, där det också finns enVD-grupp och en styrelsegrupp vilka båda har regelbundna möten.

Veckans Affärer identifierar varje år 125 kvinnliga makthavare. År 2007 är 44 på maktlistan deltagare från RuterDam.

RuterDam har under 20 år fått unikt stöd av direktörer på högsta ledandenivå i svenskt näringsliv, något som fick det amerikanska TV-programmetCNN att göra ett reportage om Ruter Dam. På deras hemsida gick detockså att läsa om Ruter Dams unika verksamhet.

RuterDam firar 20 år under hela 2007. På Ruter Dam-dagen den 17 oktoberhedrar HMDrottningen Ruter Dam med sin närvaro och delar uthedersutmärkelsen Årets Ruter Dam. Bland föredragshållarna märksjustitieminister Beatrice Ask, Stockholms länspolismästare Carin Götblad, EMA Telstars VD Staffan Holm, SEB:skoncernchef Annika Falkengren och Stadsmissionens ordförande Laurent Leksell.
På kvällen firar 320 chefer från Ruter Dam med Jubileumsmiddag, och engagerar sig i planerna för de kommande 20 år.

publicerad: 2007-10-17