Chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnliga seniora ledare 2019

Med målet att deltagarna avancerar till högre chefsposter i sina företag

Deltagaren ska utveckla sitt strategiska, operativa och personliga ledarskap. Programmet verkar för ökad trygghet som ledare och för personlig utveckling.
Ämnen som makt och politik är väsentliga då man som ledare måste förhålla sig till och hantera dessa. Styrelsearbete och affärer i Sverige och globalt behandlas.

Affärsnätverk
Ruter Dam lägger stort fokus på att skapa och bygga affärsnätverk att bidra till deltagarens utveckling som ledare och till företagets affärsnytta. Efter Ruter Dam-året kan deltagarna bli medlemmar i Ruter Dams stora Affärsnätverk, öppet för alla som gått Ruter Dam. Syftet är att skapa ett professionellt Affärsnätverk genom möten och seminarier. Exklusiva inbjudningar till besök hos utvalda företag, som delar med sig av unika erfarenheter av affärer och utmaningar.

Mentorskap
En intern och en extern företagsledare på högsta nivå mentorerar och utmanar deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag.

Urvalskriterier
Ruter Dam riktar sig till kvinnliga chefer på högre nivå i karriären. Linjechefer med resultatansvar har företräde. Ruter Dam ansvarar för att det ska bli en dynamisk grupp med ömsesidigt utbyte mellan deltagarna. Antalet platser är begränsat. Man blir nominerad av HR eller VD. Nomineringen öppnar under våren 2019 för programstart i januari 2020.

Ruter Dam-året 2019
Programmet består av 17 seminariedagar i sex avsnitt som bidrar till att deltagarna ska:

  • utveckla sitt strategiska, operativa, situationsanpassade och personliga ledarskap i en föränderlig värld

  • känna ökad trygghet som personer och ledare

  • skapa affärsnätverk för resten av yrkeslivet och på det personliga planet

  • öka sin medvetenhet om att makt och politik förekommer i större organisationer

  • utveckla ett agilt ledarskap i en värld där affärsmodeller ständigt förändras