Chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnliga seniora ledare 2021

Med målet att deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag

Nomineringen är stängd inför 2021 års program. Inför 2022 öppnar vi nomineringen i april 2021.

Ruter Dam har funnits i över 30 år, 1300 kvinnliga chefer har genomgått det ettåriga Chefsutveck­lings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt och med ett stort affärsfokus. Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i näringslivet. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer.

Programinnehåll

 • Seminarier i 6 moduler (20 dagar)
  Övergripande ämnen:
  Modul I: Omvärldsbevakning och fördjupning i Svenskt Näringsliv, Det personliga ledarskapet
  Modul II: Digital transformation, innovation och strategiskt ledarskap
  Modul III: Maktstrukturer
  Modul IV: Krishantering och att leda i svåra situationer, Styrelsearbete
  Modul V: Global utblick - hot och möjligheter

 • Affärsnätverk
  Ett starkt Affärsnätverk är grunden för att klara med- och motgångar under karriären. Ruter Dam lägger stor vikt vid att skapa ett starkt, tillitsfullt nätverk i den egna årskursen. Efter Ruter Dam-året erbjuds deltagarna medlemskap i Ruter Dams stora Affärsnätverk, öppet endast för dem som gått Ruter Dam. Detta professionella nätverk med fokus ”affär” genomför ca 40 aktiviteter om året och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 • Mentorskap
  En intern och en extern företagsledare på högsta nivå mentorerar och utmanar deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag.

Ruter Dam riktar sig till kvinnliga chefer på hög nivå i karriären. Linjechefer med resultatansvar har företräde. Ruter Dam ansvarar för att det ska bli en dynamisk grupp med ömsesidigt utbyte mellan deltagarna. Antalet platser är begränsat.
Ansökan sker genom nominering via koncernledning / HR.

Datum 2021: 

Uppstart: januari
1 modul: februari
2 modul: mars
3 modul: maj
4 modul: sep
5 modul: nov

Seminarierna genomförs på svenska. Chefer från andra länder är välkomna men förutsätts behärska det svenska språket Kostnad 179 000 kr ex moms.

Nomineringen är stängd inför 2021 års program.

Klicka här för programblad.

 

 

Sagt om Ruter Dam

Charlotte_Gamnis.PNG

"Ruter Dam är så mycket mer än ett bra ledarskaps-program. Jag är otroligt tacksam för att jag under Ruter Dam året fick möjlighet att utbyta idéer och tankar med andra kloka kvinnor samt att reflektera ihop med mina mentorer över vad jag ville göra som nästa steg och att Telia gett mig möjlighet att vidareutvecklas som ledare inom nytt område. Affärsnätverket du får via Ruter Dam är ovärderligt!" - Charlotte Gamnis, Ruter Dam 2018, Telia Company


Alrik_Danielson2.jpg

"Jag tycker Ruter Dam är fantastiskt. Så mycket kompetens och erfarenhet. Jag känner mig lika mycket som en adept själv. Att få utbyta erfarenheter och diskutera arbetet i förtroende, har fått mig att växa som företagsledare."
- Alrik Danielson, Extern Mentor 2019 vd och koncernchef SKF