RuterDam_monster_A_webb.jpg

SÖKRESULTAT

135 objekt hittat för ""

Evenemang (1)

Visa alla

Blogginlägg (113)

 • En fantastisk kväll där vi mötte Helena Hedblom VD och Koncernchef på Epiroc

  I går hade vi förmånen att lyssna till Helena Hedblom VD och Koncernchef på Epiroc, fantastisk förebild som brinner för innovation, ledarskap och att bygga en inkluderande och entreprenöriell kultur. Stort tack till alla som deltog och bidrog till en givande kväll!

 • Ruter Dams affärsnätverk på nätverkslunch i Göteborg

  Trevlig nätverkslunch i Göteborg där vi mötte Anna Norinder Affärsdirektör vid Sjöfartsverket. Anna berättade om Sjöfartsverkets verksamhet och deras utmaningar. Stort tack till Anna, vår ambassadör Malin Persson och alla som deltog och bidrog till en givande lunch.

 • Företagsbesök på E.on

  I går bjöds Ruter Dams affärsnätverk till E.on för ett intressant och givande företagsbesök. Vi fick lyssna till hur möjligheterna ser ut för att på riktigt ta ansvar, bidra till en hållbar framtid och göra skillnad. En spännande bransch i förändring! Vi är så glada för denna givande kväll, stort tack till Marc Hoffman CEO Customer Solutions/Landschef Sverige, Charlotte Reidhav, RD20 Produktionschef Sverige och Jessika Krook RD21, Chef lokalnät Sverige, som gjorde kvällen möjlig och tack till alla som deltog!

Visa alla

Sidor (21)

 • Ruter Dam | Chefsutveckling- och mentorprogram

  RUTER DAM Chefsutvecklings- och Mentorprogram för seniora kvinnliga ledare Med målet att deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag. ​ Ruter Dam har funnits i över 30 år, 1400 kvinnliga chefer har genomgått det ettåriga Chefsutveck­lings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt och med ett stort affärsfokus. Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i näringslivet. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer. ​ ​ Här nominerar du till Ruter Dam 2023 Programinnehåll Seminarier i 6 moduler (20 dagar) Övergripande ämnen: Modul 1: Omvärldsbevakning och fördjupning i Svenskt Näringsliv, Det personliga ledarskapet Modul 2: Digital transformation, innovation och strategiskt ledarskap Modul 3: Perspektiv på makt och genusmedvetet ledarskap Modul 4: Hållbarhet och styrelsearbete Modul 5: Global utblick - hot och möjligheter Samt uppstartsmöten Affärsnätverk Ett starkt affärsnätverk är grunden för att klara med- och motgångar under karriären. Ruter Dam lägger stor vikt vid att skapa ett starkt, tillitsfullt nätverk i den egna årskursen. Efter Ruter Dam-året erbjuds deltagarna medlemskap i Ruter Dams stora affärsnätverk, öppet endast för dem som gått Ruter Dam. Detta professionella nätverk med fokus ”affär” genomför ca 40 aktiviteter om året digitalt samt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Deltagare i Ruter Dam programmet får kostnadsfritt delta i Ruter Dams affärsnätverk under året. Mentorskap En intern och en extern företagsledare på högsta nivå mentorerar och utmanar deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag. ​ Ruter Dams målgrupp är seniora, kvinnliga chefer på hög nivå i karriären på storbolag. Linjechefer med resultatansvar har företräde. Antalet platser är begränsat. Nominering sker via koncernledning / HR. Ruter Dam ansvarar för gruppsammansättningen där målsättningen är att skapa en dynamisk grupp för maximalt erfarenhetsutbyte. Seminarierna genomförs på svenska. ​ Datum 2023: Uppstart: 9 -13 januari Modul 1: 31 januari - 3 februari Modul 2: 14 -17 mars Modul 3: 9 - 12 maj Modul 4: 5 - 8 september Modul 5: 7-10 november Seminarierna genomförs på kursgård med obligatorisk övernattning Sista nomineringsdag är 16 juni 2022 ​ Hör gärna av dig till Marika (marika.lundsten@ruterdam.com ) om du vill ha mer information! Programblad Ruter Dam CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE OCH MENTORER "Det är inte alltid som allt motsvarar mina förväntningar, men det gjorde Ruter Dams program. Jag har fått en kvalitetsstämpel. Och nätverket är ovärderligt för karriärutveckling, tillgång till information och för att fatta bra beslut. Jag kan snabbt se hur jag ska nå någon speciell person tack vare mina kontakter inom Ruter Dam." ​ Jeanette Jäger, VD Enento, Ruter Dam 2013 Jeanette Jäger, VD Enento "Jag är glad att få chansen att vara mentor i Ruter Dam. Det är lite som att vi har en "frizon" där vi diskuterar frågor öppnare, friare och från nya vinklar. Kan jag på något sätt använda mina egna erfarenheter för att bidra till personlig utveckling är jag tacksam, dessutom ger det mig energi, nya infallsvinklar och insikt i andra branscher. Det är roligt och utvecklande." ​ Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv, Extern Mentor i Ruter Dam Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv Jan Carlson, VD & Koncernchef Veoneer Extern Mentor 2021: "Jag tycker det är både inspirerande och stimulerande att få vara mentor i Rutern Dam. Det är för mig mycket givande... Marc Hoffmann, VD E.ON Sverige Extern Mentor 2021: "Att vara mentor i Ruter Dam är verkligen inspirerande och utvecklande. Mentorskapsprogrammet ger mig möjlighet att... Charlotte Gamnis, Head of HR operations at Stora Enso Deltagare Ruter Dam 2018: "Ruter Dam är så mycket mer än ett bra ledarskapsprogram. Jag är otroligt tacksam för att jag under Ruter Dam... Jeanette Jäger, CEO of Enento Group Oyj Deltagare Ruter Dam 2013: "Det är inte alltid som allt motsvarar mina förväntningar, men det gjorde Ruter Dams program. Jag har fått en... Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv Extern Mentor 2021: "Jag är glad att få chansen att vara mentor i Ruter Dam. Det är lite som att vi har en "frizon" där vi diskuterar... Sofia Svensson, Product Quality Manager at Atlas Copco Deltagare Spader Ess 3: ”Jag har gått flera ledarskapsprogram men Spader Ess har tveklöst varit det som skapat störst värde för mig.... Anna Boussard, Global Market Communication Manager at SKF Group Deltagare Spader Ess 3: ”Spader Ess – Ett program som har gett mig många insikter, personlig utveckling och framförallt ett ovärderligt... Emma Andersson, Head of People Experience, Corporate Functions & HQ på Volvo Cars Deltagare Spader Ess 3: ”Att vara ung, kvinna och chef i en mansdominerad bransch kan ibland kännas ensamt och nästan lite övermäktigt.... Fler referenser

 • Om oss | Ruter Dam

  OM RUTER DAM Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och mentorprogram , för kvinnliga seniora ledare, som grundades 1987 av Gunilla Arhén som numera är hedersledamot i Ruter Dams styrelse. Målet är fler kvinnliga chefer på hög nivå i svenskt näringsliv. Sedan starten har fler än 1 300 kvinnor deltagit i Ruter Dams ettåriga program och ett unikt affärsnätverk har etablerats. I programmet ingår både föreläsningar, nätverkande och mentorskap av såväl interna som externa företagsledare med målet att utveckla sitt strategiska, operativa och personliga ledarskap. Efter programmet har man möjlighet att bli medlem i Ruter Dams Affärsnätverk som är öppet för alla som gått Ruter Dam. Syftet är att skapa ett professionellt affärsnätverk genom möten och seminarier som till exempel exklusiva inbjudningar till besök hos företag som delar med sig av sina erfarenheter av affärer och utmaningar. 2017 startade Ruter Dams systerprogram Spader Ess , ett program för yngre kvinnor i början av karriären där Ruter-Damare är mentorer. Verksamheten präglas av affärsmässighet, kvalitet och resultat. RUTER DAM För kvinnliga seniora ledare, med målet att deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag. Läs mer SPADER ESS För kvinnor i början av karriären. Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till bra ledare inom organisationen och får en stabil plattform. Läs mer AFFÄRSNÄTVERK Ruter Dams nätverk som är öppet för de som genomgått vårt 1-åriga chefs- och mentorprogram. Läs mer

 • Spader Ess | Ruter Dam

  SPADER ESS Ruter Dams systerprogram Spader Ess – ett kombinerat chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnor i början av sin chefskarriär. ​ Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till framgångsrika ledare inom organisationen och får en stabil plattform. Tidigare Ruter Damdeltagare är Mentorer. Programinnehåll MÅLGRUPP OCH KRITERIER FÖR DELTAGANDE I SPADER ESS Personalansvar I början av sin chefskarriär Ambition att fortsätta utvecklas som ledare inom bolaget Ca 30-38 år INNEHÅLL Individuellt Mentorskap Värderingar, motivation och drivkrafter Fördjupad inblick i svenskt näringsliv Organisation, kultur och strukturer Kommunikation, relationer, nätverk och krishantering Kvinnligt – manligt och maktstrukturer Karriärplanering och råd Personlig utveckling Gruppen skapar ett starkt och långsiktigt affärsnätverk Inspiration från företagsledare Ledarskap- med bland annat: - Hållbart ledarskap - Team och organisation - Att leda i förändring ​ UPPLÄGG 11 heldagar uppdelade på uppstartsmöte (med fokus på matchning med mentor) och 5 moduler Programmet äger rum på konferensanläggning i centrala Stockholm Grupparbeten kvällstid i samband med modulerna Månadsvis samtal med Mentor ​ PROGRAMMETS SYFTE ÄR ATT BIDRA TILL Yngre kvinnors professionella ledarutveckling Att bredda deltagarnas relationer och nätverk Att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet Att öka deltagarnas förståelse för ledarskap ​ PRIS OCH ANSÖKAN Programmet inklusive mentorsamtal kostar 65 000 sek, exklusive moms Sista ansökningsdag är 20 april, 2022 Ansök genom att klicka på länken överst på den här sidan, skriv nomineringstext och bifoga CV ​ Antal platser är begränsat och urvalet sker efter att nomineringen har stängt PROGRAMDAGAR 2022/2023 Uppstartsmöte: augusti 2022 Modul 1: september 2022 Modul 2: november 2022 Modul 3: januari 2023 Modul 4: mars 2023 Modul 5: maj 2023 ​ Hör gärna av dig till oss via info@spaderess.com om du vill ha mer information! ​ Varma hälsningar från oss på Ruter Dam och Spader Ess ​ CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE ”Jag hade aldrig kunnat tänka mig hur stor förändring man kan uppnå inom ett ledarskapsprogram. Jag kunde nog aldrig inse hur positiv effekt det skulle kunna ha att träffa andra drivna kvinnor som sitter i exakt samma situation som jag själv. I en mansdominerad yrkesmässig värld förstod jag inte vad det var jag missat. Jag har fått träffa 30 unika kvinnor inom olika branscher som jag aldrig skulle träffat om det inte var för Spader Ess. Jag har alltid klarat mig bra, men sanningen är att jag klarar mig 30 gånger bättre nu.” ​ Marianne Stjernvall, Coop, Spader Ess 2 Marianne Stjernvall, Coop ”Jag rekommenderar varmt Spader Ess och jag kan inte beskriva nog hur bra året varit. I den trygghetssfär som vi gemensamt lyckades bilda under programmet har jag blivit utmanad på många olika plan, vilket gjort mig starkare, både som ledare men även på ett personligt plan. Gemenskapen goda råden och nätverket av fantastiska, inspirerande kvinnor kommer jag att ta med mig och värdesätta livet ut.” ​ Jenny Felldin, Tieto, Spader Ess 2 Jenny Felldin, Tieto Jenny Felldin, Tieto Programblad Spader Ess Inspiration med Spader Ess Inspirerande förmiddag med årets deltagare i Spader Ess! Vi mötte Alexandra Hagen, VD för White Arkitekter och Ruter Dam 2016, även... Sofia Svensson, Product Quality Manager at Atlas Copco Deltagare Spader Ess 3: ”Jag har gått flera ledarskapsprogram men Spader Ess har tveklöst varit det som skapat störst värde för mig.... Anna Boussard, Global Market Communication Manager at SKF Group Deltagare Spader Ess 3: ”Spader Ess – Ett program som har gett mig många insikter, personlig utveckling och framförallt ett ovärderligt... Emma Andersson, Head of People Experience, Corporate Functions & HQ på Volvo Cars Deltagare Spader Ess 3: ”Att vara ung, kvinna och chef i en mansdominerad bransch kan ibland kännas ensamt och nästan lite övermäktigt.... Linda Kinnunen, Apoteket Deltagare Spader Ess 2: "En fantastisk möjlighet att skapa nätverk för personlig utveckling och stor affärsnytta. Vi får en verktygslåda... Karolina Wittgren, Tele2 Deltagare Spader Ess 2: "Ett fantastiskt nätverk och ovärderliga insikter kring ledarskap, organisation och livet i stort" Rebecka Dahlén, Peab Deltagare Spader Ess 2: "Spader Ess har visat mig hur makt kan bete sig och hur man kan se var besluten egentligen tas. En... Jenny Felldin, Tieto Deltagare Spader Ess 2: "Jag rekommenderar varmt Spader Ess och jag kan inte beskriva nog hur bra året varit. I den trygghetssfär som vi... Fler referenser

Visa alla