Gunilla Arhéns Förebildspris

Gunilla Arhén - Ruter Dams grundare - Gunilla Arhéns Förebildspris - ctl00_cph1_image1

Under 2002-2009 delades Gunilla Arhéns förebildspris ut. Priset härrör från den fond som samlades in till Gunilla Arhéns ära i samband med hennes födelsedag. Ca 435.000 kronor samlades in.

KRITERIER vid nominering av kandidat var:

  • En kvinna som är förebild för andra.
  • Hon ska stå för entreprenörskap och nytänkande.
  • Hon ska ha gjort en individuell prestation eller verka genom andra.
  • Om hon representerar ett företag, kontrollerar vi att ekonomin verkar vara sund.
  • Hon/hennes företag ska i bedömningen vara lika intressant om två år.
  • Personen ifråga ska inte vara en Ruter Dam. Eftersom bara Ruter Damer får nominera får det inte bli så att vi nominerar varandra i en sluten krets.

    I fliken här bredvid kan du läsa om alla pristagare.