top of page

Sanna Arnfjorden Wadström, VD Sinf

Deltagare i Ruter Dam 2022


"Ruter Dam har tagit min förståelse kring Sveriges näringsliv och världsläget till en ny nivå. Jag kan tolka samband och slutsatser vilket hjälpt vårt strategiarbete att bli mer djuplodat. Det har också stärkt mitt ledarskap genom att jag själv kan stå trygg även i turbulenta sammanhang och använda vår organisation smartare för att bygga framåt. De mål jag satte upp innan programmet är överträffade, Ruter Dam har hjälpt mig att lyfta blicken, tänka större och våga mer, något jag även har stor glädje av i mitt självledarskap. Det är också ett värdefullt nätverk och stor källa till inspiration".


Comentarios


bottom of page