top of page
AA9I8332.JPG

HEDERSUTMÄRKELSEN ÅRETS RUTER DAM

Därför skapade vi Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam 1990

När Ruter Dam grundades 1987, fanns inga kvinnor på toppnivå i storföretagen. Undantaget Antonia Ax:son Johnson, som var en viktig förebild. Hon ärvde sin position, som hon har förvaltat och utvecklat med den äran.

När Kerstin Stenberg år 1990 utnämndes till vVD och finansdirektör i dåvarande PK-banken var det sensationellt. Ruter Dam ville premiera utnämningen och delade för första gången ut Ruter Dams Hedersutmärkelse till PK-banken, koncernchefen Christer Zetterberg och den utnämnda chefen Kerstin Stenberg. Då var det modigt att utnämna en kvinna till den posten. Idag finns många kvinnliga chefer på den nivån, vilket är glädjande.

Urvalsprocess för Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam
Ruter Dams styrelse bevakar utnämningar på högsta ledande nivåer. På ett jurymöte beslutar styrelsen om vilken kvinna som under året har fått det största ansvaret i form av antal medarbetare, omsättning och totalansvar. 

Prisutdelning
På Ruter Dam dagen, som infaller i mitten av oktober varje år, delar vi ut hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam i form av ett diplom samt äran, till den kvinnliga chef som har befordrats och fått det största ledaransvaret. Åren 1997 och 2007 delades Hedersutmärkelsen ut av Hennes Majestät Drottningen. 

Se tidigare prisutdelningar på YouTube

bottom of page