top of page

Hedersutmärkelsen

Årets Ruter Dam

DÄRFÖR SKAPADE VI HEDERSUTMÄRKELSEN ÅRETS RUTER DAM 1990

När Ruter Dam grundades 1987, fanns inga kvinnor på toppnivå i storföretagen. Undantaget Antonia Ax:son Johnson, som var en viktig förebild. Hon ärvde sin position, som hon har förvaltat och utvecklat med den äran.

När Kerstin Stenberg år 1990 utnämndes till VD och finansdirektör i dåvarande PK-banken var det sensationellt. Ruter Dam ville premiera utnämningen och delade för första gången ut Ruter Dams Hedersutmärkelse till PK-banken, koncernchefen Christer Zetterberg och den utnämnda chefen Kerstin Stenberg. Då var det modigt att utnämna en kvinna till den posten. Idag finns många kvinnliga chefer på den nivån, vilket är glädjande.

URVALSPROCESSEN FÖR HEDERSUTMÄRKELSEN

Ruter Dams styrelse bevakar utnämningar på högsta ledande nivåer. På ett jurymöte beslutar styrelsen om vilken kvinna som under året har fått det största ansvaret i form av antal medarbetare, omsättning och totalansvar. 

PRISUTDELNING

På Ruter Dam dagen, som arrangeras i oktober varje år, delar vi ut hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam i form av ett diplom samt äran, till den kvinnliga chef som har befordrats och fått det största ledaransvaret. Åren 1997 och 2007 delades Hedersutmärkelsen ut av Hennes Majestät Drottningen. 

bottom of page