Chefs- och Mentorprogram

Syftet är att stärka och bidra till kvinnliga ledares karriärutveckling. Sedan starten 1987 har över 1100 kvinnor genomgått Ruter Dams ettåriga Che...

Läs mer »

AffärsNätverk

Ruter Dam har en stark tro på nätverk och relationer. Hela vår verksamhet är uppbyggd på goda, långsiktiga och hållbara relationer med ömsesidigt ut...

Läs mer »

Förmedling Styrelsekandidater

Ruter Dam förmedlar affärsmässiga kvinnliga styrelseledamöter. Vi har många höga kvinnliga chefer i vårt AffärsNätverk som är intresserade av styrel...

Läs mer »

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag.
Våra ledord är Affärsmässighet, Kvalitet och Resultat. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7546_personimg

Jan-Olof Jacke

Extern Mentor 2016, VD AstraZeneca AB

Jag är glad att få chansen att vara mentor i Ruter Dam. Det är lite som att vi har en "frizon" där vi diskuterar frågor öppnare, friare och från nya vinklar. Kan jag på något sätt använda mina egna erfarenheter för att bidra till personlig utveckling är jag tacksam, dessutom ger det mig energi, nya infallsvinklar och insikt i andra branscher. Det är roligt och utvecklande.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7456_personimg

Britta Burreau

Ruter Dam 2014, VD Nordea Liv och Pension

Ruter Dam skiljer sig från andra program. Vi lyfte frågor som man annars inte pratar om. Och vi börjar med individen, att jag ska hålla som människa. Alla deltagare var på hög nivå så vi hade väldigt bra utbyte av varandra.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7515_personimg

Johan Söderström

Extern Mentor 2016, VD ABB Sverige AB

Det är inspirerande och roligt att vara mentor i Ruter Dam. Därför har jag varit det i flera år. Jag träffar kompetenta kvinnliga chefer - adepter. Vi talar om Ruter Dams program som är viktigt för deras utveckling; om ledarskap, hållbarhet, lönsam tillväxt, hur de som chefer ska tänka framåt och utvecklas vidare i sina företag. Det är stimulerande. Jag lär också nytt och får anledning att reflektera över hur vi kan förbättra i ABB. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7472_personimg

Margareta Ozolins

Ruter Dam 2009. Vice-President Sweden, Operations, AstraZeneca

Året med Ruter Dam var inte bara en ovanligt bra utbildning utan även en personlig resa. Både som individ och som ledare. Det fanns tid för byggande av värdefulla relationer och nätverk som jag har och haft nytta av sedan dess. Inte bara bland de fantastiska kvinnor som går kursen utan även andra seniora personer från Svenskt Näringsliv. En del av de verktyg jag lärde mig använder jag fortfarande i mitt ledarskap.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7454_personimg

Hans Holmström

Intern Mentor 2016, VD Siemens Industrial Turbomachinery AB

Ruter Dam är ett verktyg för att förbättra mångfalden inom svensk industri. Jag har sett några damer genomgå Ruter Dams program med mycket positiva effekter. Viktigt med den höga nivå som Ruter Dam har på externa mentorer och föreläsare. Och Siemens arbetar aktivt för en bättre balans mellan män och kvinnor inom industri.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7455_personimg

Jeanette Jäger

Ruter Dam 2013. Chef Digitala tjänster Bankgirot

Det är inte alltid som allt motsvarar mina förväntningar, men det gjorde Ruter Dams program. Jag har fått en kvalitetsstämpel. Och nätverket är ovärderligt för karriärutveckling, tillgång till information och för att fatta bra beslut. Jag kan snabbt se hur jag ska nå någon speciell person tack vare mina kontakter inom Ruter Dam. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7457_personimg

Gunilla Spongh

Ruter Dam 2014. CFO Preem

Det mest positiva är nätverket – otroligt starkt nätverk med väldigt duktiga kvinnor i alla branscher, olika kompetens, erfarenheter och roller. Ger så mycket. I det dagliga är det en trygghet att kunna bolla utmaningar med personer utanför det egna företaget.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7506_personimg

Åsa Hedenberg

Ruter Dam 1994, VD Specialfastigheter

Ruter Dams teoretiska innehåll kombinerat med mentordelen var enormt givande för min personliga utveckling . Den tillit och det erfarenhetsutbyte som skapades bland oss deltagare gav mersmak. Efter 22 år träffas vi fortfarande varje år och utbyter livskunskap. Affärsnätverket och vd-gruppen är också fantastiska inspirationskällor att fortsätta ösa ur. Det är en ynnest att ha fått gå programmet och jag rekommenderar det varmt.

Vad händer i Ruter Dams AffärsNätverk
 • Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_NewsL1_pg7659_newsimg

  Nya bostadsbolaget Bonavas mål – bli ett H&M i bostadsbranschen – prisvärt med design och kvalitet Tidigare var Bonava en del av NCC och hette då NCC housing . I september 2015 beslutade NCCs styrelse att avknoppa bostadsdelen till sina aktieägare med mål att börsnotera verksamheten. Bostadsdelen har en annan affärslogik, och den vänder sig till privata konsumenter. Att det dessutom blev lönsamt för alla är roligt att konstatera. Ann-Sofie Danielsson, RD03, CFO med lång bakgrund från NCC valde att följa med in i nya bolaget. Den nya styrelsen består av 50& kvinnor, och i Bonavas ledningsgrupp finns 3 kvinnor av totalt 11 personer. Joachim Hallengren, CEO , är en visionär modig person som har valt att ta in kompetenser från andra sektorer än byggbranschen.

  Läs mer »

Karriärsteg och Utveckling
 • Nu har du varit på din nya tjänst i ett halvår. Vi är nyfikna på din roll och glada över att du berättar om den. Vad innebär ditt nya uppdrag? Jag är sedan i höstas kommunikationschef på Första AP-fonden, som är en viktig aktör i det svenska pensionssystemet. En nyckel i vårt uppdrag är att skapa förtroende för vår verksamhet hos våra olika målgrupper; dagens och morgondagens pensionärer förstås, vår uppdragsgivare som är riksdagen, portföljbolag och förvaltarpartners, media och opinionsbildare etc. Det gör vi genom att vara öppna och transparenta kring hur vi fullgör vårt uppdrag och genom att vara aktiva och ansvarstagande som ägare i både svenska och utländska bolag.

  Läs mer...

Gunilla Arhén Karriärrådgivare i DN
 • Fråga: Jag är chef för kundservice på ett företag. Det har blivit många förändringar på senare tid. Vi har fått nya ägare och jag har fått en ny chef. De kräver att vi arbetar mer trots mindre personal. Vi ska svara och hjälpa våra kunder flera timmar snabbare, trots mindre resurser. Jag har påtalat problemen för min chef, men det verkar inte nå fram. Jag värnar om mina medarbetare, de gör så gott de kan. Det är orimliga krav. Dessutom är två barnlediga och två långtidssjukskrivna. Vi arbetar över, kraven ökar och jag ser ingen förändring när jag blickar framåt. Alla mår dåligt. Egentligen vill jag säga upp mig direkt och lita till att jag får ett nytt jobb. Men hur går det då med mina medarbetar där flera antagligen har svårt att hitta nya jobb av olika skäl. Vad kan jag göra?

  Läs mer...