Chefs- och Mentorprogram

Syftet är att stärka och bidra till kvinnliga ledares karriärutveckling. Sedan starten 1987 har över 1100 kvinnor genomgått Ruter Dams ettåriga Che...

Läs mer »

AffärsNätverk

Ruter Dam har en stark tro på nätverk och relationer. Hela vår verksamhet är uppbyggd på goda, långsiktiga och hållbara relationer med ömsesidigt ut...

Läs mer »

Förmedling Styrelsekandidater

Ruter Dam förmedlar affärsmässiga kvinnliga styrelseledamöter. Vi har många höga kvinnliga chefer i vårt AffärsNätverk som är intresserade av styrel...

Läs mer »

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag.
Våra ledord är Affärsmässighet, Kvalitet och Resultat. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7546_personimg

Jan-Olof Jacke

Extern Mentor 2017, VD AstraZeneca AB

Jag är glad att få chansen att vara mentor i Ruter Dam. Det är lite som att vi har en "frizon" där vi diskuterar frågor öppnare, friare och från nya vinklar. Kan jag på något sätt använda mina egna erfarenheter för att bidra till personlig utveckling är jag tacksam, dessutom ger det mig energi, nya infallsvinklar och insikt i andra branscher. Det är roligt och utvecklande.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7456_personimg

Britta Burreau

Ruter Dam 2014, VD KPA Pension

Ruter Dam skiljer sig från andra program. Vi lyfte frågor som man annars inte pratar om. Och vi börjar med individen, att jag ska hålla som människa. Alla deltagare var på hög nivå så vi hade väldigt bra utbyte av varandra.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7515_personimg

Johan Söderström

Extern Mentor 2017, VD ABB Sverige AB

Det är inspirerande och roligt att vara mentor i Ruter Dam. Därför har jag varit det i flera år. Jag träffar kompetenta kvinnliga chefer - adepter. Vi talar om Ruter Dams program som är viktigt för deras utveckling; om ledarskap, hållbarhet, lönsam tillväxt, hur de som chefer ska tänka framåt och utvecklas vidare i sina företag. Det är stimulerande. Jag lär också nytt och får anledning att reflektera över hur vi kan förbättra i ABB. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7472_personimg

Margareta Ozolins

Ruter Dam 2009. Vice President Sweden Operations, AstraZeneca

Året med Ruter Dam var inte bara en ovanligt bra utbildning utan även en personlig resa. Både som individ och som ledare. Det fanns tid för byggande av värdefulla relationer och nätverk som jag har och haft nytta av sedan dess. Inte bara bland de fantastiska kvinnor som går kursen utan även andra seniora personer från Svenskt Näringsliv. En del av de verktyg jag lärde mig använder jag fortfarande i mitt ledarskap.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7454_personimg

Hans Holmström

Intern Mentor 2016, CEO Siemens Industrial Turbomachinery AB

Ruter Dam är ett verktyg för att förbättra mångfalden inom svensk industri. Jag har sett några damer genomgå Ruter Dams program med mycket positiva effekter. Viktigt med den höga nivå som Ruter Dam har på externa mentorer och föreläsare. Och Siemens arbetar aktivt för en bättre balans mellan män och kvinnor inom industri.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7455_personimg

Jeanette Jäger

Ruter Dam 2013. tf VD Bankgirot

Det är inte alltid som allt motsvarar mina förväntningar, men det gjorde Ruter Dams program. Jag har fått en kvalitetsstämpel. Och nätverket är ovärderligt för karriärutveckling, tillgång till information och för att fatta bra beslut. Jag kan snabbt se hur jag ska nå någon speciell person tack vare mina kontakter inom Ruter Dam. 

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7457_personimg

Gunilla Spongh

Ruter Dam 2014. CFO Preem

Det mest positiva är nätverket – otroligt starkt nätverk med väldigt duktiga kvinnor i alla branscher, olika kompetens, erfarenheter och roller. Ger så mycket. I det dagliga är det en trygghet att kunna bolla utmaningar med personer utanför det egna företaget.

Huvudsida - Ruter Dam - ctl00_cph1_pg7506_personimg

Åsa Hedenberg

Ruter Dam 1994, VD Specialfastigheter

Ruter Dams teoretiska innehåll kombinerat med mentordelen var enormt givande för min personliga utveckling . Den tillit och det erfarenhetsutbyte som skapades bland oss deltagare gav mersmak. Efter 22 år träffas vi fortfarande varje år och utbyter livskunskap. Affärsnätverket och vd-gruppen är också fantastiska inspirationskällor att fortsätta ösa ur. Det är en ynnest att ha fått gå programmet och jag rekommenderar det varmt.

Vad händer i Ruter Dams AffärsNätverk
Karriärsteg och Utveckling
 • Berätta om ditt nya jobb Annsofi. Som chef för Utveckling Befintlig Affär ansvarar jag för att våra livsystem är konkurrenskraftiga och har den funktionalitet som behövs för att hantera livaffären legalt och affärsmässigt och att vi som organisation arbetar effektivt med kort time to market.

  Läs mer...

 • Vilken roll har du nu Kajsa? Sedan 1 april är jag Head of HR Services på NCC, leder shared services inom HR. Vilka utmaningar ser du i jobbet? ”Det byggs ju överallt” är säkert en kommentar som känns igen – och ändå byggs det inte tillräckligt! För byggbranschen innebär detta förstås stora möjligheter – men också betydande utmaningar med ambitiösa tillväxtmål i en mycket konkurrensutsatt marknad. Krav på snabba smidiga processer som stödjer affären på bästa sätt.

  Läs mer...

 • Du tillträdde för ett par månader sedan. Vad innebär ditt nya jobb Annica? Mitt uppdrag som EVP Stora Enso Consumer Board innebär att leda divisionens arbete med att hjälpa våra globala kunder förbättra sin resurseffektivitet och minska klimatpåverkan genom att använda våra förnyelsebara material till sina förpackningslösningar.

  Läs mer...

Gunilla Arhén Karriärrådgivare i DN
 • Fråga: Jag är mentor till en yngre chef i ett internationellt företag. Han arbetar mycket vilket är bra. Men han sätter alltid medarbetarna i första rummet; de ska ha roliga arbetsuppgifter. Och han tänker hela tiden på företagets mätning av medarbetarnöjdhet och mätning av honom som chef. Det kan låta bra, men det sker på hans bekostnad. Jag försker berätta för honom att det viktiga är att han och hans team levererar resultat, samtidigt som han måste hålla som chef och människa i många år till. Jag oroar mig för hans hälsa. När jag påpekar det får jag inget gehör. Han är för ung för att ha gjort militärtjänst där de lärde unga chefer "chefskap": Att vara tydliga i sina chefsroller och följa upp. Hur kan jag nå fram till honom?

  Läs mer...

 • Fråga: Jag är managementkonsult med 10 års erfarenhet av kvalificerade projekt på landets mest framgångsrika företag. Jag är uppskattad. Men de som når de högsta nivåerna i vårt hierarkiska företag måste hitta och sälja in nya uppdrag. Vi har fått barn. Jag har svårt att arbeta så mycket som konsultlivet kräver. Jag vill byta företag och arbeta i en linjefunktion. Men det är svårt att hitta jobb som passar mig. I annonserna söker de folk med flera års erfarenhet och specialiserade inom något specifikt funktionellt område. Jag är för erfaren för att söka juniora roller men inte tillräckligt specialiserad för att söka många av de seniora rollerna. Har du tips på hur jag kan tänka och göra?

  Läs mer...