Säkerhet – fängelser – polisbyggnader – ungdomshem. Viktiga byggnader med tuffa krav. Lunch på Prinsen med anförande av Åsa Hedenberg RD94, VD Specialfastigheter.

IMG_7089.JPG

Vi i Sverige är godtrogna. Tyskarna kallade oss efter kriget för ”Die dumme schweden”. Att ens tänka i de termer av säkerhet och risker som Åsa Hedenberg talade om känns främmande Men hon säger att många företag har tappat patent pga osäker hantering av IT mm. Vi utsätts för IT attacker, troll och påverkan i en ökande grad. 

Företag måste se över vilka skyddsvärda informationstillgångar de har och säkerställa att de skyddas. Informationstillgångar är informationen i sig men även informationsbärare som USB, mail etc. Informationen ska vara riktig, spårbar, tillgänglig för de som behöver den och konfidentialitetsklassad. Systemen måste byggas för den minst säkra delen i kedjan – den så kallade mänskliga faktorn. 

Åsas bransch är konkurrensutsatt. De flesta fängelserna ingår i Åsas ansvar, men det finns även privata fastighetsbolag som äger fastigheten och hyr ut till Kriminalvården. Det är då viktigt att kriminalvården säkrar deras hantering av personal, byggnader mm. 

 Namnlos.jpgRegelverket blir allt tuffare. Men det gäller att lägga upp reglerna så att de passar vardagens verksamhet, både i Åsas utsatta byggnader och i företag och organisationer. Så är ofta inte fallet idag.

Det är tal om att Specialfastigheter ska överta ansvaret för Trafikverkets ledningscentralerför järnvägen mm. Den sköts idag på 8 olika ställen.

Specialfastigheters kunder är bl.a SÄPO, kriminalvården och andra byggnader med säkerhetsaspekter.

Några viktiga frågor som Åsa jobbar med är:
1/ hur kan vi skydda hela samhället, inklusive utsatta förortsområden där gängen regerar
2/ risker – där människor inte alltid förstår konsekvenserna
3/ politik, kommunikation och falsk information
4/ människan är den svagaste länken i kedjan. Hur hantera det?
5/ oplanerade driftavbrott och deras konsekvenser
6/ säkerhet är en viktig lednings- och styrelsefråga, fundera på om de finns en säkerhetsskuld pga att frågan inte prioriterats tillräckligt?

Hur bemöter samhället ökande hot och våld mot poliser, socialkontor och akutmottagningar vid sjukhus? Hur hantera korruption och informationssäkerhet. Människor kan medvetet (spioner) eller omedvetet vara en säkerhetsrisk? Hur identifiera riskerna.

IMG_0838.JPG IMG_0836.JPG

Åsa berättade om sluga brottslingar som la sömnmedel i kaffet så personalen skulle somna. IT säkerhet har varit på tapeten länge. Brottslingarna ligger hela tiden snäppet före. 

Frågorna var många, och Åsa Hedenberg är starkt engagerad i lösningen av dessa utmaningar. Vi kanske får anledning be Åsa prata mer om säkerhet en annan gång, för riskerna finns på så många fler håll än vi vill tro. 

Text: Gunilla Arhén
Foto: Marika Lundsten

publicerad: 2017-10-19