Två Gunillor, Ruter Dam 1999, publicerar boken ”Hållbara affärer – Så ökar du företagets konkurrenskraft och lönsamhet”

Christina_Backlund_RD15_Ericsson.jpg

Gunilla Forsmark Karlsson och Gunilla Östberg, hur känner ni varandra?
Vi gick Ruter Dams Chefsutvecklings- och Mentorprogram 1999  och hamnade i samma ”bokgrupp”. Vi lärde känna varandra väldigt väl och har sedan fortsatt umgås i gruppen. Vi två fann varandra, delar värderingar och har lika syn på viktiga frågor. Vi kommer från olika branscher, men ändå finns många likheter. 

Hur kom ni på idén att skriva en bok?
När vi möttes i Ruter Dam var vi mitt uppe i våra operativa karriärer. Gunilla Forsmark Karlsson som stf. vd på SEB Bolån och Gunilla Östberg var marknadschef på AGA Gas. Gunilla Ö började sedan utveckla hållbara städer på uppdrag av Vattenfall. Jag insåg att det är lönsamt att jobba med hållbarhet. Fler behöver kunskapen så att omställningen går snabbare. Då fick jag idén om en bok, berättade Gunilla Ö. Gunilla F K fick frågan om hon ville bli medförfattare och tackade ja för att hållbarhet handlar så mycket om förändringsarbete. Vi kompletterar varandra – Gunilla från den finansiella sektorn och jag från den industriella, sa Gunilla Ö.

Vad innebär ”hållbar affär” för er?
En ”hållbar affär” tar hänsyn till både de ekologiska och sociala aspekterna. Vi har Agenda 2030 med 17 mål för hållbar utveckling och den gäller för alla företag och organisationer. Om vi står upp för Agenda 2030, klimatavtalet och de planetära gränserna så menar forskare att vi kan styra om utvecklingen i en hållbar utveckling. Vi har kunskapen, vet vad vi måste göra och har lösningarna – nu är det bara att göra.

Vem ska läsa boken?
Det är en managementbok som vänder sig till beslutsfattare, framförallt styrelser och ledningsgrupper.

Vad blir jag klokare på när jag läst boken?
Du får insikt om att det är ett långsiktigt arbete och inte en ”quick fix”. Vi beskriver en modell i fem steg för att implementera en hållbar affär: Hållbart (etiskt) ställningstagande, hållbarhetsstrategi, verksamhetsmodell, organisation inkl gott ledarskap, och kommunikation.

Vad är bokens viktigaste budskap?
Hållbarhetsarbete är lönsamt och ökar konkurrenskraften. Kortsiktigt kan det innebära en initial kostnad, men långsiktigt gäller det att man är med på tåget, menade Gunilla F K. Det är värdeskapande för både kunden och andra intressenter. Genom hållbarhetsarbete bidrar vi till omställningen till ett mer hållbart samhälle, fortsatte Gunilla Ö.

Vad är era tips för att utveckla en hållbar affär?
Använd vår modell och ställ frågor till dig själv: Har företaget tagit ställning kring hållbarhet? Är styrelsen med? Hur ställer sig ledningsgruppen? Har företaget en strategi som är integrerad i verksamheten? Visar ledningen att hållbarhetsarbetet är viktigt och prioriterat?

Ni har intervjuat 14 företag – hur bidrar de till innehållet?
Inget företag är perfekt i alla hållbarhetsaspekter. Men vi har hittat företag som är duktiga på olika delar och använder dem för att illustrera vår modell. IKEA är t ex duktig på hållbarhetsstrategi, ABB är en föregångare i hållbart ledarskap och Filippa K var tidiga med att fatta beslut om ett hållbart ställningstagande. Vasakronan är förebild i att göra både det ekologiska och det sociala är hållbart – de lever som de lär.

Hur kan man ta reda på att ett företag är hållbart på riktigt?
Det är svårt för oss vanliga konsumenter. Här föreslår vi införande av en internationell standard för hållbarhet som alla produkter och tjänster måste certifiera sig enligt. Då kan vi värdera hur hållbara de produkter och tjänster är som vi väljer i vardagen.

Vad är ert nästa steg?
Vi vill gå vidare och arbeta med företag som är i behov av förändring och som vill vara hållbara. Vi vill gärna komma ut och inspirera kring hållbarhet och bidra till att snabba upp omställningen. Och vi är intresserade av styrelseuppdrag i företag som behöver vår kompetens, säger Gunilla F K.

En drivkraft för oss båda är att kunna se våra  barn och barnbarn i ögonen och stå för att vi verkligen har försökt bidra till en ökad hållbarhet, avslutar Gunilla Ö.

Läs mer om boken på www.hallbaraaffarer.com

Text och bild: Ewa Braf

publicerad: 2016-10-19