Hans Stråberg hos Ruter Dams styrelsegrupp, 2 maj

Pressreleaser - arkiv - Hans Stråberg hos Ruter Dams styrelsegrupp, 2 maj - ctl00_cph1_image1

Med sin bakgrund som CEO på Electrolux i nästan tio år och nu styrelseordförande Atlas Copco m fl samt ledamot Investor, Stora Enso och Mellby gård m fl, blev det en spännande afton.

 ”Ni som är här har gedigen styrelseerfarenhet”, konstaterade Hans när alla Ruter Damare på plats berättade om sig själva och sina erfarenheter. Efter en bit mat, mingel och utbyte av erfarenheter intervjuade Gunilla Arhén Hans Stråberg. ”Jag är civilingenjör och hade lika gärna kunnat hamna på något annat företag. Men Electrolux hade en bra framtoning där det verkade finnas utvecklingsmöjligheter”, berättade Hans. ”Framför allt ville jag jobba i ett internationellt företag.”

Hans Stråberg arbetade i 30 år på Electrolux. Samtalet utgick från personliga reflektioner. Vi började med att tala om olika ägares betydelse för styrelsearbete. ”Jag har arbetat i företag med tydliga huvudägare och det underlättar styrelsearbetet”, konstaterade Hans.

”Det är viktigt att ha en bra VD.” Att anställa en extern VD kan vara en utmaning eftersom man inte arbetat tillsammans tidigare. Fördelen med interna rekryteringar är att den personen känner företagets historia och kultur, samtidigt som en extern rekrytering kan innebära nytt tänk och erfarenhet. En extern VD är ofta att föredra om företaget är i kris. 

Det är VD och ledningsgruppen som lägger fram olika förslag. Styrelsen ska ha kompletterande erfarenheter och olika ledamöter ska läsa på styrelsematerialet ordentligt och sedan ställa genomtänkta frågor. ”Jag lärde mig av en tidigare styrelseordförande att ställa frågor till alla styrelseledamöter och fråga vad de tycker. Då märks det om de har läst materialet och reflekterat innan. Då kan mötet handla om strategiskt viktiga frågor, istället för att bara gå igenom historiska fakta.” påpekar Hans.

Attityder och relationer var ämnen som återkom under hela kvällen. Om vikten av att känna sig själv, att vara kompetent och lita till sin erfarenhet men också vara ödmjuk. Att inse sina styrkor och begränsningar. Det är viktigt både för styrelsen, styrelseordföranden och VD. Att styrelsen och ledningen kan stötta varandra, vara ett team, samtidigt som styrelsens har sitt ansvar. 

                       IMG_0138.JPG

”Att blötlägga frågor kan vara bra”, berättade Hans. Det betyder att VD tar upp en fråga på ett möte, berättar att frågan kommer att återkomma nästa möte. Då har styrelsen möjlighet att tänka igenom den till nästa gång, och komma med synpunkter. ”Det är få stora frågor som brukar vara så viktiga att de måste ha svar och beslut på sittande möte”, konstaterade Hans.

Styrelsen gör bedömningar, säger professor Sven-Erik Sjöstrand, HHS som brukar föreläsa på Ruter Dams styrelseseminarier. Beslut fattas ofta under osäkerhet. Det är lätt att i efterhand, med facit i hand, säga att ett beslut var fel. I dagsläget talar alla om hur IT och digitalisering påverkar alla företag genom att konsumenterna ändrar beteenden. Vi samtalade om hur en styrelse hanterar detta. Genom att ha kompetens i styrelsen, eller genom att kräva att ledningen ser till att skaffa sig så bra kunskap som möjligt? Sannolikt en kombination av båda.

Deltagarna i styrelsegruppen är alla mycket erfarna. De ställde kluriga frågor som ledde till diskussioner utan absoluta svar. Det finns sällan ett enda svar, allt beror på företag, kultur, situation mm.

Gunilla frågade Hans Stråberg varför det är roligt att arbeta i styrelser: ”Det är utmanande, spännande och givande som en del av en lång karriär i näringslivet”  

Text: Gunilla Arhén
Bild: Gunnel Duveblad och Gunilla Arhen

publicerad: 2017-05-05