Spader Ess - för kvinnor i början av karriären

Nästa program är fullbokat, vi öppnar för ansökningar inför nästa omgång i början av 2020!

Målet med Spader Ess programmet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till bra ledare inom organisationen och får en stabil plattform. 
Vi tror att hon redan är chef med erfarenhet av att leda och potential att växa.
 
PROGRAMMETS SYFTE ÄR ATT BIDRA TILL:

 • Yngre kvinnors professionella ledarutveckling
 • att bredda deltagarnas relationer och nätverk
 • att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet.
 • att öka deltagarnas förståelse för ledarskap i praktiken

MÅLGRUPP:

Kvinnor med chefs- och personalansvar ca. 27-35 år med:

 • Ambition att utvecklas som chefer eller i andra nyckelpositioner inom företaget.
 • En chef som stöder deltagarens kompetens- och karriärutveckling.

PROGRAMMETS INNEHÅLL: 

 • Kommunikation, relationer och nätverk
 • Lösningsorienterat ledarskap
 • Värderingar, motivation och drivkrafter
 • Förändring och utveckling
 • Organisation, kultur och strukturer
 • Gruppen och jag
 • Stresshantering
 • Karriärplanering och råd

UPPLÄGG:

 • Uppstartsmöte med fokus på matchning med extern mentor
 • 10 heldagar uppdelade i fem moduler. Det är program dagtid på konferensanläggning i centrala Stockholm.
 • Grupparbete kvällstid under modulerna
 • 7-8 samtal med extern mentor

Seminarierna genomförs på svenska. Antalet deltagare är begränsat.

Vid frågor, maila Maria Billing, programchef, mb@ruterdam.com eller info@spaderess.com