Spader Ess - för kvinnor i början av karriären

Spader Ess – för kvinnor i början av sin chefskarriär. Nu öppnar vi nomineringen för nästa programstart. Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till bra ledare inom organisationen och får en stabil plattform. Vi tror att hon redan är chef med erfarenhet att leda andra. Tidigare Ruter Damdeltagare är Mentorer. Anmälan ska ha stöd av närmsta chef.

 
PROGRAMMETS SYFTE ÄR ATT BIDRA TILL:

 • Yngre kvinnors professionella ledarutveckling
 • att bredda deltagarnas relationer och nätverk
 • att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet.
 • att öka deltagarnas förståelse för ledarskap i praktiken

MÅLGRUPP:

Kvinnor med chefs- och personalansvar ca. 28-38 år med:

 • Ambition att utvecklas som chefer eller i andra nyckelpositioner inom företaget.
 • En chef som stöder deltagarens kompetens- och karriärutveckling.

PROGRAMMETS INNEHÅLL: 

 • Kommunikation, relationer och nätverk
 • Lösningsorienterat ledarskap
 • Värderingar, motivation och drivkrafter
 • Förändring och utveckling
 • Organisation, kultur och strukturer
 • Gruppen och jag
 • Stresshantering
 • Karriärplanering och råd

Pris och ansökan

Programmet inklusive mentorsamtal kostar 55 000 sek, exklusive moms.

Ansök genom att klicka här.
Bifoga cv och nomineringsblankett. Sista anmälningsdag 17 April.

Programdagar 2020/2021

Uppstartsmöte: aug 2020

Moduler: sep-2020, nov-2020, jan-2021, mar-2021, maj-2021

Seminarierna genomförs på svenska. Antalet deltagare är begränsat.

Vid frågor, maila Maria Billing, programchef, mb@ruterdam.com eller info@spaderess.com