SEB i framkant - spännande besök på SEB i Stockholm 21 nov. Nya affärsmodeller och ändrade kundbeteenden. Om utveckling och framtid.

IMG_7089.JPG

IMG_1220_-_Kopia.jpg

Johan Torgeby, CEO talade om tre viktiga områden; media, kunder och aktieägare. Media fokuserar på effekter av regelverk och bankskatters effekter. Nordea hotar flytta huvudkontoret från Sverige. Huspriser och lån är en annan följetong. 

Samhället digitaliseras, kunder ändrar beteenden. Bankkontor läggs ner, det kommer nya konkurrenter i takt med nya digitala lösningar i finanssektorn. Att i dessa tider attrahera rätt personal är viktigt.

IMG_1220_-_Kopia.jpg

Paula da Silva, Ruter Dam 2007, chef för Transaction Services, berättade engagerat om den pågående förändringsresan ”Banking in a Connected World”. Allt är uppkopplat. Kontanter är på utdöende, alla använder kort. E-kronan kan utvecklas av Riksbanken som ett sätt att ändå ha kontanter. Man laddar det med kontanter.
SEB har en enda app där kunder kan använda olika bankers tjänster på ett enkelt sammanhållande sätt.
Förståelse för kundernas behov och beteenden gick som en röd tråd genom hela eftermiddagen. Paula berättade om nya samarbeten med andra företag och aktörer för att hitta bra digitala nya lösningar. Kunder kan få både digital och personlig rådgivning. Förändringarna går fort. Genom banklabb, samarbeten och nytänkande har SEB en självklar plats också i framtiden.

IMG_1230.JPG IMG_1232.jpg

Salla Franzén är Chief Data Scientist. En forskare som älskar matematik och algoritmer och arbetar med att hitta nya sätt att tänka och använda den data som finns. Salla arbetar strukturerat i modeller och testar noggrant innan idéerna går vidare in i bankens produktionsapparat. Kunder vill ha olika mycket hjälp och service och hitta rätt i önskemål och priser.

Christoffer Malmer, co-head division Företag & Privatkunder på temat ”Dealing with disruption” när gamla affärsmodeller inte fungerar längre. Hur tänker och gör man då? Allt förändras, nya aktörer, ny teknik, nya regelverk, nya lagar. Helt nya förutsättningar för bankerna – han talade om Open banking. SEB köper nya företag som utvecklar banktjänsterna och hittar samarbetspartners. Ett sådant exempel är TINK, ett företag som utvecklat tjänster så kunder ser vad de handlar. Ett enkelt sätt att göra budget och se om en del utgifter är onödiga och kanske kan ersättas med sparande. SEB har ett innovations lab. ”Det gäller att hitta en balans mellan det traditionella sättet att arbeta med banking  och allt nytt som kommer. 

IMG_1243.jpg IMG_1248.jpg

Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, fokuserade på förändring genom företagskultur. Hur SEB har kombinerat arvet av att stå i företagsamhetens tjänst med kundfokus och nytänkande. 2014 samlades 3500 medarbetare kring temat Service i världsklass. Att påverka värderingar i en organisation med 15.000 medarbetare är ett långsiktigt systematiskt arbete på alla nivåer. ”Vi samarbetar nära med HR”. Teknik förändras snabbt, organisationer mer långsamt och än längre tid tar det att ändra kultur. Hållbarhet ska prägla allt SEB gör framöver. Marie Baumgarts är hållbarhetschef. Tillsammans med Gabriel Lundström berättade de hur hållbarhet integreras i vardagsarbetet. Sedan fick alla många deltagare göra workshop kring hållbarhet. De utgick från SEBs tankar, och översatte det till egna erfarenheter.

Tack SEB för en intressant och tänkvärd  eftermiddag. 

Fler bilder 

Foto: Marika Lundsten
Text: Gunilla Arhén

publicerad: 2017-11-23