Ruter Dams VD grupp i samtal med Johan Karlström, CEO Skanska, 21 sep.

IMG_7089.JPG

I den här gruppen träffas Ruter Dam deltagare som är VD-ar eller har liknande ansvar. Syftet är att möta, lyssna till och samtala med en VD om glädje, utmaningar, erfarenheter och lärdomar. Vi är oftast på IVA i centrala Stockholm. Deltagare flyger in från olika håll. 

Gunilla Arhen intervjuade Johan i ett personligt samtal. Han är uppvuxen i ett hem med politiskt aktiva föräldrar. Vid köksbordet hade familjen spänstiga, politiska samtal. Välkända politiker var gäster i hemmet.

Efter examen på KTH sökte han jobb. Det blev Skanska, trots att de inte betalade högsta lönen. Men de erbjöd spännande utvecklingsmöjligheter – det avgjorde. Johan Karlström har jobbat på Skanska stora delar av sitt liv, med avbrott för några år på BPA. Johan har bott utomlands, bland annat i USA där han var chef innan han befordrades till CEO. Johan talar om mänskliga värden, känslor och relationer. Om vikten av att ha chefer som tror på en. Han erbjöds stora chefsjobb tidigt i livet.  

IMG_0547.JPG

Att vara chef är ensamt, därför hade Johan en mentor i USA som han fortsatte träffa också när han blev koncernchef i Skanska. De som ingår i Johan Karlströms ledningsgrupp måste känna varje person med namn och ansvarsområde i Skanskas grupp med de 300 högsta cheferna. ”Den som inte gör det platsar inte i ledningsgruppen. Det är basen för Skanskas framtida chefer”, säger Johan med skärpa. Dessutom måste alla i ledningsgruppen kunna alla verksamheter i Skanska, för att ha förståelse och kunna diskutera viktiga frågor och beslut.”

Johan Karlström arbetar med en process för att skapa tillit i ledningsgruppen. Johan och hans chefer måste våga öppna sig för varandra och dela personliga berättelser. Människor lämnar ibland ledningsgruppen och nya kommer in. Därför är det här en ständigt pågående teambuilding-process. ”Ja vi lägger tid på det” håller Johan med om. ”Ska man fatta beslut så måste man känna förtroende för varandra.”

IMG_0545.JPG

Skanska arbetar med sociala projekt i hela världen; projekt för att integrera nyanlända och erbjuda dem jobb. ”Men det verkar ändå handla om affär” säger en av ruter dam deltagarna. ”Absolut” håller Johan med om. De som jobbar hos oss blir stolta medarbetare. De kanske arbetar i utsatta områden där de blir förebilder och kan nå fram till fler hyresgäster. Det blir en win-win situation. ”Allt vi gör ska ha koppling till affären”. I England erbjuder Skanska dömda i fängelse praktik på dagarna. Det ger bra resultat. Nästan ingen återfaller i brott när de släpps fria. De får praktik, och kan fortsätta en civil bana utan brott. 

”Ska man ha ett värderingstyrt ledarskap, måste ledningen stå bakom och leva värderingar. Detsamma gäller för de sociala projekt man är med i” konstaterar Johan.

Avslutningsvis talade vi om Karolinska sjukhuset som alla kan läsa om i media. Det var en spännande diskussion om stora projekt, politiska motsättningar, betalningslösningar och hur media fungerar. Med en uppväxt i en politikerfamilj tycker Johan att det är spännande att tala om svåra ämnen. Han berättar att när media ibland skriver om något som är faktamässigt fel, försöker Skanska informera om fakta. Men det brukar inte journalisterna vara särskilt intresserade av. 

Sista frågan handlade om varför Skanska har så få kvinnliga chefer i högsta ledningen. ”Vi tycker att det är en viktig fråga som vi arbetar med” svarade Johan. Men han kunde inte riktigt förklara på ett sätt som gjorde att vi förstod.

Text & Bild: Gunilla Arhen

publicerad: 2017-09-29