Intresseanmälan och nominering Ruter Dam 2021

 Nomineringsprocess
Ruter Dam riktar sig till kvinnliga chefer på hög nivå i karriären. Linjechefer med resultatansvar har företräde. Ruter Dam ansvarar för att det ska bli en dynamisk grupp med ömsesidigt utbyte mellan deltagarna. Antalet platser är begränsat. Ansökan sker genom nominering via koncernledning / HR.

Kontaktuppgifter

Företag
  

Namn på deltagare
 
Befattning

E-mail
 
Postadress

Telefon

Mobilnummer
 

Vem är chef eller HR och fungerar som kontaktperson:

Namn

Befattning

E-mail 
Telefon
 
Mobilnummer

Nomineringstext
  

Bifoga CV