top of page

Stort grattis till Vanja Winblad, RD21, ny roll som Manager Manufacturing Technology på SKF Group!1. Berätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär? I den här rollen sitter jag i ledningsgruppen för SKF’s Manufacturing Development vars uppgift som central funktion är att hjälpa våra nästan 90 fabriker runt om i världen arbeta med optimerade och standardiserade processer och teknologier samt att förbereda vår tillverkning för framtiden. Vi driver vad vi kallar ”Lean, Clean and Digital transformations”. Inom den här gruppen leder jag numera expertteamen för våra nyckelteknologier; vad vi kallar Manufacturing Technology, som exempelvis värmebehandling, ytbehandling samt avancerad kvalitetstestning. Dessa processer och teknologier är tätt sammanbundna och en förändring i ett steg har stor påverkan på vad som sker längre ner i fabriken.


2. Vilka utmaningar står du inför? Teamen jag nu leder är alla expertteam som har relativt tydliga ansvarsområden inom sina respektive teknologier, som ofta är fallet är samarbetsfrågan och ett cross-functional approach ett måste för att hantera nya komplexa kund och omvärldskrav. Energi- och resurseffektivitet är ett nytt högt prioriterat område som nu adderas till redan utmanande och ständigt ökade krav på kostnadseffektivitet, kvalitet samt process och maskin-tillgänglighet. Dessa är dock inga motstridiga krav – utan min uppgift här framöver är att få in en kultur av ”energy obsession” och ett fokus på cirkuläret i allt vi gör – då kommer vi vinna long term.


3. Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden? Jag har jobbat på SKF nu snart 10 år och har lärt känna så många fantastiska människor längs vägen. Många av dem räknar jag till mina nära vänner, så ofta ger det mycket energi att bara komma in till jobbet. Sedan hjälper det väldigt mycket att jag brinner för det jag gör, för hållbarhetsfrågan som jag nu i och med den här rollen fått riktiga hästkrafter att driva på riktigt, men även för ledarskap, kommunikation och strategi som alla är element i min dagliga jobb. På fritiden njuter jag av att träna, yoga samt umgås med mina vänner. Mina barn är fortfarande små så det kan fortfarande kosta en del energi att hantera – men framförallt ger dom mig mycket glädje, distans och perspektiv.Kommentare


bottom of page