top of page

Stort grattis till Anna Granö, RD08, ny roll som Executive Vice President för B2B på GlobalConnect!Berätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär? Den 8:e januari börjar jag på GlobalConnect och tar en plats i koncernledningen i rollen som Executive Vice President för B2B.


Vilka utmaningar står du inför? Vi befinner oss alla på en marknad där digitaliseringen accelererar och användningen av data fortsätter att explodera vilket ställer stora och nya krav på datakommunikation. Jag ser att GlobalConnect med deras starka ägare är väl positionerade att hjälpa kunder att dra nytta av det som sker på marknaden och driva den transformation som är nödvändig. Min roll blir att se till att GlobalConnects innovationskraft och snabbrörlighet möter upp företagskundernas behov av nya produkter och tjänster inom datakommunikation för på så sätt hjälpa dem att få ut maximal affärsnytta och skapa ett bättre och mer hållbart samhälle.


Vilka är dina drivkrafter? Jag motiveras av att tillsammans med mina medarbetare, kunder och partners hitta sätt att göra skillnad och vara med att bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle som drar nytta av allt gott som ny och etablerad teknik kan tillföra.


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden? På jobbet - att jobba i team och åstadkomma saker tillsammans! Fritid – tid med familj, vänner och att vara ute i naturen.

Comments


bottom of page