top of page

Stort grattis till Ann-Sophie Forsberg, RD15, ny VD för Telestaden1. Berätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär? Jag är utsedd till VD för Telestaden, som är ett gemensamägt bolag mellan Ikano Bostad och Rikshem. Telestaden utvecklar en ny stadsdel i Farsta, som innebär en transformation från Televerkets gamla kontorsområde till en modern stadsdel med service, bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur och närhet till vatten och natur. Vi skapar minst 2000 nya bostäder och bevarar de mest kulturellt värdefulla byggnaderna för nya verksamheter. Vi förvaltar över 100 000 kvm lokaler och kommer att bygga både nya förskolor och anlägga nya parker. Det är södra Stockholms största stadsutvecklingsprojekt.


2. Vilka utmaningar står du inför? Som alltid inom Stadsutveckling ska många viljor och önskemål tas tillvara för att tillgodose olika aktörers behov. Komplexiteten med utveckling av befintliga miljöer är att hålla verksamheter igång samtidigt som ny- och ombyggnation pågår. Vi ska skapa en ny attraktiv stadsdel och det kräver samspel och att jobba med många intressenter samtidigt – och vara lönsamma.


3. Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden? Att möta och samspela med människor ger mig energi både i jobb och i andra sammanhang. Men att komma ut i naturen – helst med familjen - fyller på batterierna på ett sätt som få andra saker.


Foto: Rikshem

Comments


bottom of page