top of page

Stort grattis Rozita Dadras, RD20, ny tjänst som CHRO på 3 Sverige!Berätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär

I mitt nya uppdrag som CHRO på 3 Sverige är mitt främsta fokus att säkerställa att HR-funktionen förblir en sann partner till verksamheten. Allt inom HR har en direkt koppling till utmaningarna i verksamheten. Det handlar om att skapa värde genom att förstå och möta företagets behov. Min roll sträcker sig bortom det traditionella HR-arbetet för att aktivt bidra till företagets framgång genom att stärka vår personalstyrka, kultur och kompetenser på ett sätt som direkt stöttar affärsstrategin.


Vilka utmaningar står du inför? 

De utmaningar jag står inför är mångfacetterade, och de speglar dagens snabbrörliga affärsmiljö. En av de främsta utmaningarna är den accelererande digitaliseringen. Det innebär att vi måste investera ännu mer i kompetensutveckling för att hålla våra medarbetare relevanta och konkurrenskraftiga. Att attrahera och utveckla rätt talanger blir därmed en kritisk framgångsfaktor. Dessutom måste vi vara agila och snabbt anpassa våra HR-processer för att möta de föränderliga behoven och kraven i dagens affärslandskap.


Vilka är dina drivkrafter?

Min drivkraft är att göra skillnad och att se till att HR-funktionen inte bara är en supportfunktion utan en verklig strategisk partner till affären. Jag strävar efter att integrera HR-initiativ med de övergripande affärsmålen och skapa en kultur där personalen är engagerad, kompetent och redo att möta företagets utmaningar. Genom att vara affärsorienterad kan HR spela en central roll i att bidra till företagets tillväxt.


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden? 

För att få energi i mitt arbete älskar jag att lösa komplexa problem. Att analysera och hitta innovativa lösningar på utmaningar ger mig en känsla av prestation och energi. Dessutom ser jag till att skapa en balans mellan arbete och fritid genom att ägna mig åt aktiviteter som ger mig avkoppling och inspiration, vilket är avgörande för att bibehålla energin och kreativiteten på hög nivå. På min fritid älskar jag att måla oljetavlor, gå på vernissager och tillbringa tid med min familj och vänner.

bottom of page