top of page

Stort grattis Helén Ljungqvist, RD11, ny roll som Vice VD för St1 Raffinaderi AB i Göteborg!Berätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär? Jag har börjat på St1 Raffinaderi AB i Göteborg. Bolaget ingår i St1-koncernen som är ett energibolag med vision att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Jag har där en tidsbestämd roll som vice VD för raffinaderiet och kommer vid nästa årsskifte ta över uppdraget som raffinaderiets VD.


Vilka utmaningar står du inför? Vi har många möjligheter att vara med i energiomställningen som bransch och bolag. Under året ska vi starta upp och trimma in en helt ny anläggning för att producera 200 000 ton HVO-diesel och biojetbränsle per år. (Hydrogenated vegetable oil, eller HVO, är en typ av biodiesel som kemiskt sett är identisk eller mycket lik fossil diesel och därmed kan ersätta fossil diesel till 100 %.) Projektet kommer landa på över 3 miljarder SEK. Vidare ska vi ha ett stor-stopp av raffinaderiet där vi släcker ner anläggningarna för underhåll, inspektion mm. Raffinaderiet går normalt 24/7 året runt men vart fjärde år är det alltså stor-stopp. Efter det har vi fler idéer i pipen. På det mer personliga planet ska jag primärt lära känna människorna, organisationen, anläggningarna och värdekedjan.


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden? Förutom att kollegorna och jobbet i sig ger mig energi så får jag energi av att vara med familjen, vara i naturen, cykling och resor. Kultur försöker jag avnjuta också och närmast förestående är Göteborg Filmfestival i månadsskiftet januari-februari.


Foto: Lars Ardarve

bottom of page