top of page

Stort grattis Caroline Lindgren, RD22, ny roll som General Counsel and Head of Procurement och medlem koncernledningen på Eltel AB!


Berätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär?

Jag tillträdde den 1 februari 2024 som General Counsel and Head of Procurement samt medlem av koncernledningen i Eltel AB.

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Missionen är att säkra tillgängligheten för samhällets livsviktiga el- och telenät med devisen "Securing the lifelines of modern society". Totalt har bolaget cirka 5 000 medarbetare och under 2023 nådde omsättningen 850,1 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm.

Min tjänst kommer att vara en kombination av en koncernchefsjuristroll och övergripande ansvarig för inköp. Det handlar om att säkra regelefterlevnad, effektivitet och hållbarhet i båda rollerna.


Vilka utmaningar står du inför? 

Att i ett osäkert omvärldsläge med stora regelförändringar kunna bidra till tillväxt och hållbar lönsamhet.


Vilka är dina drivkrafter?

Jag är värderingsstyrd och drivs av jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt alla människors lika värde. För mig är det centralt att alla bemöts med respekt oavsett roll i bolaget. För mig är det också angeläget med en organisation som präglas av ständigt lärande och ständig förbättring, vilket är viktigt i en föränderlig tid.


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden? 

På jobbet är det att bidra till att medarbetare utvecklas och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Jag får också energi av att lära mig nya saker och att träffas fysiskt. När jag är ledig tankar jag energi genom att umgås med min familj och mina vänner. Jag älskar att vara ute i naturen, särskilt med vår lilla hund cockalier poon Frank, men gillar också att läsa spännande deckare och att utöva ashtanga- och yinyoga.


Fotograf: Thomas Carlgren AB

Comments


bottom of page