top of page

Heléne Mellquist, RD97, EVP and COO, Investment AB Latour


"Jag var ung när jag gick Ruter Dam-programmet och det gav mig insikt era det breda kontaktnät som kommer med Ruter Dam. I det långa loppet har det varit en värdefull tillgång under min karriär." Comments


bottom of page