top of page

Sagt om Ruter Dam och Affärsnätverket


"Jag var ung när jag gick Ruter Dam-programmet och det gav mig insikt era det breda kontaktnät som kommer med Ruter Dam. I det långa loppet har det varit en värdefull tillgång under min karriär." 

Heléne Mellquist

Ruter Dam 1997

SVP Volvo Trucks Europe


bottom of page