top of page

Ruter Dams besök till LKAB, Kiruna och Malmgruvan i Gällivare


Under ett tvådagars program fick Ruter Dams Affärsnätverk besöka LKABs gruva i Kiruna och Malmberget i Gällivare.I Kiruna och Malmberget finns världens två största underjordsgruvor för järnmalmsbrytning. Järn- och stålindustrin står idag för så mycket som ca en fjärdedel av industrins totala koldioxidutsläpp i Sverige, samtidigt ökar efterfrågan på stål med nästan 50 procent under perioden fram till 2050 – därav genomför LKAB nu sin största transformation under sina 130 års resa och är den största industriella omställningen i Sveriges historia och har som sikte att nå sitt mål år 2045, då LKABs produkter och processer ska vara helt koldioxidfria.


Första dagen startade med ett besök till LKAB Visitor Center, en utställning 540 meter under mark som presenterade resan från hur allting startade till hur utvecklingen har skridit fram till idag.
Dagen fortsatte sedan med rundvandring och presentationer med fokus på stadsomvandlingen, där den nya stadskärnan nu är invigd.

Vi avslutade dagen med en härlig 4-rätters middag på restaurang Hjalmar Lundbohmsgården.Under fredagen startade vi med platsbesök till Gällivare Malmgruva där vi bland annat fick besöka produktionsanläggningen och med egna ögon se den komplexa processen- från sovring, ankring till pelletisering. Slutligen transporteras stålet med elektrifierade tåg till Narvik där stålet skeppas ut i Europa och resten av världen.


Vi vill förmedla ett stort tack till LKAB och till alla medverkande, arrangörer och guider för ett fantastiskt besök och tack för alla insikter, intressanta samtal och lärdomar ni generöst delade med er av till oss i Ruter Dams Affärsnätverk.


Med friska vindar från Norr fortsätter nu resan för en koldioxidfri framtid med LKAB i framkant.

Comments


bottom of page