top of page

Ruter Dam:are bland Sveriges mäktigaste kvinnor!

Grattis till alla fantastiska kvinnliga förebilder på DI:s 125 mäktigaste kvinnor. Ruter Dam har i 35 år haft som målsättning att få fler kvinnor på hög nivå i svenskt näringsliv, vilket vi kommer fortsätta verka för så länge det behövs. Därav är det extra glädjande att se så många Ruter Damare och mentorer på listan, ett extra stort grattis till er!


Anna Borg, Annica Bresky, Carina Åkerström, Helene Svahn, Cecilia Skingsley, Anna Ohlsson-Leijon, Helena Saxon, Lotta Lyrå, Helene Mellquist, Malin Persson, Victoria Van Camp, Anita Sjölander, Carola Laven, Jenny Larsson ♦️, AnnaCarin Grandin, Cecilia Qvist, Sara Mazur och Cecilia Daun Wennborg


Dessutom grattis till våra nuvarande och före detta externa mentorer: Helena Hedblom, Helena Stjernholm, Ylva Wessén, Åsa Bergman, Katarina Ageborg, Bodil Sonesson, Jessica Span, Gun Nilsson, Susanna Campbell, Azita Shariati och Lena Olving


bottom of page