top of page

Nyligen hade deltagarna i Ruter Dam 1996 sin 27:e årsträff!


RuterDam -96 hade sin tjugosjunde (!) årsträff i Köpenhamn i mars, med 17 deltagare närvarande. Ett gediget program var sammanställt av Helene Strid, Katarina Lindström och Eva Losman Ragnå från bokgruppen Delta.

Träffen inleddes med lunch på Hempel A/S i Lyngby, där Katarina Lindström arbetar som COO. Hempel är en av världens ledande tillverkare av funktionsfärg. Det betyder bland annat att de utvecklar och producerar färg för båtar, broar, anläggningar mm för att minska korrosion, underhållskostnader, öka energieffektivitet och hållbarhet.

Katarina berättade om sin tidigare erfarenhet av hur det var att arbeta på börsbolag jämfört med bolag som Hempel som är ägda av stiftelse, och om den stora transformation som hon tagit fram och är med och driver. Vi fick bland annat träffa hennes ansvariga ledare för personal, kommunikation och forskningslabb, som berättade om olika utmaningar och områden. Ett särskilt fokus lades på situationen i Danmark angående jämlikhet som ligger avsevärt efter de andra nordiska länderna, om skäl och åtgärder.

Vi fick en spännande rundvandring med forskningslabbschefen som visade upp hur de olika delarna i verksamheten forskas på. Det var tydligt hur viktig hållbarhet är som en drivande faktor i både erbjudande och förbättringsåtgärder. Kvällen avslutades med gemensam middag på restaurang Bistro Boheme och en första diskussion om året som gått hölls mellan deltagarna.

Följande dag träffades vi på Hempel Fonden och fick en inspirerande genomgång av dess ledare Anders Holm av de fokusområden och den påverkan som fonden har. Fonden använder det resultat som Hempel tjänat in på sin kommersiella verksamhet, förvaltar det och stöder olika initiativ framförallt inom förbättrad utbildning av barn runt om i världen och hållbar biologisk mångfald, samt även inom forskning mm.

Efter presentationen följde en givande genomgång av alla deltagarnas utveckling och lärdomar över senaste året, samt vad som nu står i fokus. Efter detta följdes de olika subgruppernas aktiviteter och utveckling upp inklusive grupperna Kultur, Investering mm. Planer för kommande året genomgicks, samt beslut om ansvariga och datum för nästa års årsträff.

En kulturpromenad följde med besök bla vid Den lille Havfrue och Kastellet. Kvällen avslutades på tapasstället Pluto.

Lördagen organiserades i olika intressegrupper, då några gjorde besök på bla Glyptotektet och RundeTornet m.m

Deltagare på träffen var: Maria Olsson, Ann Nilsson, Elisabet Asplund, Monica Höglind, Cornelia Strauss, Britta Börjeson, Gunilla Asker, Liselotte Engstam, Annette Rotstein, Pia Nygård, Katarina Lindström, Carina Andersson, Eva Losman Ragnå, Ann Larsson, Ylwa Karlgren, Helene Strid och Helen Savmyr.


Stort tack RD96 för att ni delar med er av er återträff till oss!Comments


bottom of page