top of page

Rebecca Ihrfors, Ruter Dam 2015, ny chef Director Command and Information systems division på FMV


Berätta om ditt nya jobb

Jag är chef över verksamhetsområde ledningssystem/Director Command and Information systems division på FMV (Försvarets materiel verk). FMV anskaffar materiel till Försvarsmakten och hjälper till att underhålla och vidmakthålla materiel där Försvarsmakten så önskar. Inom mitt ansvarsområde levererar vi allt som behövs inom IT och ledningssystem, dvs allt från telehjälmar, radio, nät, stöd och utrustning till digitalisering av armén, sensorer, radarer etc.


Vilka utmaningar står du inför?

Hela Försvarssektorn är i en tillväxt, dvs mer materiel ska levereras men också ställas om till nya arbetssätt och nytt och utvecklat materiel. Vi inom mitt verksamhetsområde genomgår just nu ett stort förändringsarbete och har precis (1/9) satt en ny organisation för att bättre möta denna tillväxt men också bli tydligare internt och externt. Vi ska bli en duktig och fortsatt efterfrågad ”hängränna” som förstår verksamheten och sammanhanget där systemet ska verka i. Att arbeta med förändringsledning i verkställandet av en tillväxt är min stora utmaning varje dag.


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden?

Jag har roligt varje dag på jobbet och prioriterar att vara med familjen och träna samt vara ute så mycket som möjligt!

Comments


bottom of page