top of page

Nätverksträff i Ruter Dams styrelsegrupp på temat Styrelsens Roll - AI och Cybersäkerhet


Vi diskuterade kring styrelsens roll och ansvar vad gäller AI och cybersäkerhet och fördjupade oss i strategiska dilemman runt dessa områden. Deltagarna delade erfarenheter med varandra och hur vi kan implementera policys och scorecards för att främja innovation och säkerhet.


Några key takeaways för styrelser att fundera kring:


  • Vilken är vår nuvarande riskexponering och hur förhåller den sig till vår riskacceptans?

  • Vilka incidenter har inträffat och hur har de hanterats samt ansvarsfördelning?

  • Finns det kontinuituet- och krisplaner?

  • Hur tar vi oss tillbaka efter en incident och vad kostar det?

Vi diskuterade även kompetens och hur kan styrelsen försäkra sig att man har rätt information och utbildning.


Det blev en kväll med givande och insiktsfulla diskussioner, ledda av Liselotte Hägertz Engstam, RD96 och erfaret Styrelseproffs, samt Dennie Karlsson, Group CISO på Dustin. Stort tack till er för att ni delade era erfarenheter och tack till alla som var på plats och bidrog med härlig energi och kloka inspel.Comments


bottom of page